Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου:Υποχώρηση μεγεθών στο 9μηνο

Σε περίπου 13 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2002 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου Systems έναντι 14,6 εκατ. ευρώ του 2001, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 7.868 ευρώ έναντι ευρώ 1,3 εκατ. ευρώ το 2001.

Βογιατζόγλου:Υποχώρηση μεγεθών στο 9μηνο
Μειωμένος έκλεισε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2002, καθώς ανήλθε σε περίπου 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 14,6 εκατ. ευρώ του 2001.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρία, το αποτέλεσμα αναλύεται σε 4,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, 4,3 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο και σε 4,2 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο.

Αναλύοντας τους δύο κλάδους που δραστηριοποιείται η εταιρία, αυξητικά κατά 11% κινήθηκαν οι πωλήσεις του κλάδου Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων (Υλικά Επιπλοποιίας, Υλικά Ιδιοκατασκευών, Είδη Προβολής Εμπορευμάτων και Προώθησης Πωλήσεων) ενώ μειωμένες κατά 34% εμφανίζονται οι πωλήσεις του κλάδου των Έργων (ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού καταστημάτων και αποθηκών) λόγω της μετάθεσης του χρόνου εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων της εταιρείας από το πρώτο εννεάμηνο 2002 σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών εξόδων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Βογιατζόγλου Systems. για το τρίτο τρίμηνο του 2002, ανήλθαν στα 631.344 ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2001, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 7.868 ευρώ έναντι ευρώ 1,3 εκατ. ευρώ το 2001.

Σύμφωνα με την εταιρία, η εμφανιζόμενη μείωση οφείλεται κυρίως στους κάτωθι λόγους:

1. Αύξηση κατά 14,7% των λειτουργικών εξόδων λόγω των επενδύσεων σε στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό και σε πάγια στοιχεία που έχουν σαν στόχο την διεύρυνση των μεριδίων της εταιρίας σ΄ όλα τα κανάλια της αγοράς που δραστηριοποιείται.

2. Στα μη επαναλαμβανόμενα άλλα έσοδα της εταιρίας που αφορούν ενοίκια που εισέπραττε η εταιρεία από μίσθωση ακινήτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η οποία διεκόπη και σήμερα η εταιρία επεκτείνει και επισκευάζει το ακίνητο για ιδίαν χρήση βάσει του επενδυτικού προγράμματος της.

3. Το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας, το οποίο θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει τους εμπορικούς της στόχους, ολοκληρώνεται στο β’ εξαμήνου του 2002 και ως εκ τούτου δεν έχει τεθεί σε λειτουργική διαδικασία.

4. Την υστέρηση κατά 11,3% του Κύκλου Εργασιών της εταιρίας σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 2001 και του ανάλογου Μικτού Κέρδους

Αξιοσημείωτη χαρακτηρίζει η Διοίκηση της εταιρίας την αύξηση κατά 95% των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρίας Voyatzoglou Systems Romania SRL (504.599 ευρώ έναντι 258.608 ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο 2001).

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρίας, ο Συντελεστής Μικτής Κερδοφορίας βελτιώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από 34% το γ΄ τρίμηνο 2001 σε 35% στο γ΄ τρίμηνο 2002. Η βελτίωση αυτή προήλθε, σύμφωνα με την εταιρία, από την εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής της εταιρίας κατά το τρέχον έτος.

Βελτιωμένοι εμφανίζονται κατά το γ΄ τρίμηνο 2002 συγκριτικά με το γ΄ τρίμηνο 2001 ο Δείκτης Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια σε 0,40 (γ’ τριμ. 2002) από 0,47 (γ΄ τριμ. 2001), ο Δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδία κεφάλαια από 0,21 (γ’ τριμ. 2001) σε 0,15 (γ΄ τριμ. 2002) και η Γενική Ρευστότητα της εταιρίας από 2,16 (γ΄τριμ.2001) σε 2,31 (γ΄ τριμ. 2002), λόγω της βελτίωσης της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας προς τους πελάτες της.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρία, στην ενοποίηση περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εταιρίας του δικαίου της Ρουμανίας με την επωνυμία Βογιατζόγλου Systems Romania SRL, 100% θυγατρικής της Βογιατζόγλου Systems και της συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρίας Shoptech, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 47,5%.

Σημειώνεται από την εταιρία ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, κατά την έναρξη του πρώτου τριμήνου έτους 2002 η συνδεδεμένη επιχείρηση Shoptech ανέστειλε την δραστηριότητα της λόγω της αιφνίδιας και άνευ λόγου διακοπής της συμβάσεως αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της από τον προμηθευτή της και ήδη έχει ασκηθεί αγωγή.

Η αναστολή της δραστηριότητας της συνδεδεμένης εταιρίας δεν αποτελεί ουσιώδες γεγονός ούτε και επέρχονται σοβαρές επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων της Βογιατζόγλου Systems.

Η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά τα ετήσια αποτελέσματα του 2002 να παρουσιάσουν βελτίωση, σε σχέση με το 9μηνο 2002, ενώ θα ακολουθήσει ανοδική πορεία στα επόμενα χρόνια, καθώς δρομολογείται η λειτουργία, εντός του 2003, του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας που μετά την ολοκλήρωσή του θα δραστηριοποιηθεί και το νέο Business Unit με πωλήσεις Business-to-Business.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v