Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΟΛΘ για το έργο του 6ου προβλήτα

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» δημοσίευσε ο ΟΛΘ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΟΛΘ για το έργο του 6ου προβλήτα

H «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της
30.12.2019, ανακοινώνει την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο
1ο Στάδιο-Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας,
Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Εντός του 1ου τριμήνου του 2020 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 1ου Σταδίου, η «ΟΛΘ
ΑΕ» αναμένεται να διαβιβάσει στους προεπιλεγέντες την Πρόσκληση Υποβολής δεσμευτικών
προσφορών για συμμετοχή στο 2ο Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αφορά στην εκτέλεση
και ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Το έργο αυτό αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η
«ΟΛΘ ΑΕ», σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v