Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στις 20/3 η ΕΓΣ για πρόγραμμα stock option και εκλογή νέου ΔΣ

Στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ είναι επίσης η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός μη ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Intrakat: Στις 20/3 η ΕΓΣ για πρόγραμμα stock option και εκλογή νέου ΔΣ

Για τη θέσπιση προγράμματος μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως-stock options, καλούνται να συζητήσουν και να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Intrakat, στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Επίσης, στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός μη ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ενώ θα γίνουν και διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26η Μαρτίου, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v