Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Στις 27/5 η ΓΣ για αλλαγή επωνυμίας και επέκταση σκοπού

Την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Audiovisual καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Audiovisual: Στις 27/5 η ΓΣ για αλλαγή επωνυμίας και επέκταση σκοπού

Οι μέτοχοι της Audiovisual καλούνται: Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2ο : Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών, με σκοπό την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ο : Παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή μερών.

ΘΕΜΑ 5ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v