Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Βελτίωση καθαρής θέσης και αύξηση πωλήσεων το 2019

Η Lavipharm βελτίωσε σημαντικά την καθαρή θέση της κατά €5,1 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου, χωρίς την αφαίρεση rebates και clawbacks, σημείωσαν αύξηση 7,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,

Lavipharm: Βελτίωση καθαρής θέσης και αύξηση πωλήσεων το 2019

Το 2019, η Lavipharm διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική της, παρόλη τη σημαντική επιβάρυνση από τα rebates και clawbacks που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, βελτίωσε σημαντικά την καθαρή θέση της κατά €5,1 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου, χωρίς την αφαίρεση rebates και clawbacks, σημείωσαν αύξηση 7,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αλλαγή του τρόπου απεικόνισης των rebates και clawbacks που προβλέπει η νομοθεσία, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε €33,6 εκατ. από €34,06 εκατ. το 2018. Για λόγους σύγκρισης με την περσινή χρονιά, χωρίς την αφαίρεση rebates και clawbacks, το 2019, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 37,2 εκατ. από Ευρώ 34,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%. Αντίστοιχα επηρεάστηκε και το Μικτό Κέρδος, το οποίο διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,9 εκατ. από Ευρώ 17,8 εκατ. το 2018. Για λόγους σύγκρισης, το Μικτό Κέρδος το 2019, χωρίς rebates και clawbacks, ανήλθε σε Ευρώ19,5 εκατ. από Ευρώ18,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,3 εκατ. από Ευρώ 6,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένο κυρίως από απομειώσεις απαιτήσεων και αύξηση των rebates και clawbacks. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων Ευρώ 2,1 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 2,9 εκατ. το 2018. Τέλος, τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 εκατ. από Ευρώ 1,3 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 5,1 εκατ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., οι πωλήσεις το 2019 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 20,2 εκατ. έναντι Ευρώ 21,1 εκατ. το 2018, περιλαμβάνοντας rebates και clawbacks ύψους Ευρώ 0,37 εκατ. σύμφωνα με τον τρόπο απεικόνισης που προβλέπει η νομοθεσία. Το Μικτό Κέρδος, επηρεασμένο ισόποσα από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9,4 εκατ. από Ευρώ 10,7 το 2018.

Όσον αφορά στο EBITDA της μητρικής εταιρείας, αυτό διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,6 εκατ. από Ευρώ 7,1 εκατ. το 2018. Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς αυτής από την περσινή περίοδο οφείλεται σε λειτουργικά έσοδα, τα οποία από το 2019 καταγράφονται στη θυγατρική εταιρεία Lavipharm Hellas AE, και απομειώσεις απαιτήσεων. Τέλος, τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων Ευρώ 2,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 0,6 εκατ. το 2018.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v