Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Στα €157 χιλ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 3.647 χιλ. έναντι 3.318 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 2.356 χιλ. έναντι 2.236 χιλ. ευρώ.

Εβροφάρμα: Στα €157 χιλ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα ανήλθε στα 33.481 χιλ. ευρώ έναντι των 32.535 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένος κατά 3%. Ενώ ο εταιρικός ανήλθε στα 29.807 χιλ. ευρώ έναντι 31.129 χιλ. ευρώ, μειωμένος κατά 4%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 22,3% έναντι 20,9% και το εταιρικό 21,3% έναντι 19,1% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 7.467 χιλ. ευρώ και σε 6.336 χιλ. ευρώ έναντι 6.797 χιλ. ευρώ και 5.943 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 3.647 χιλ. έναντι 3.318 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 2.356 χιλ. έναντι 2.236 χιλ. ευρώ.

Η ολοσχερής εξόφληση των δανείων της πρώην ΑΤΕ δημιούργησε για την χρήση έκτακτα (μη επαναλαμβανόμενα) τραπεζικά έξοδα ύψους 1.541 χιλ. ευρώ. Το γεγονός αυτό μείωσε σε σημαντικό βαθμό τα κέρδη προ φόρων.

Τα ενοποιημένα σε 326 χιλ. κέρδη έναντι 1.261 χιλ. ευρώ και τα εταιρικά σε ζημία 723 χιλ. ευρώ έναντι 578 χιλ. ευρώ κερδών της προηγούμενης χρήσης. Κατά συνέπεια επηρεάστηκαν αρνητικά και τα μεγέθη μετά φόρων.

Τα μεν ενοποιημένα κατήλθαν σε κέρδη 157 χιλ. έναντι 979 χιλ. ευρώ, ενώ προκλήθηκε ζημία 682 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 392 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15 εκ. ευρώ καθιστά σχεδόν, το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο από το 2020 και μετά και με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο. Δημοσίευση την Τετάρτη 17/06/2020, μετά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v