Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Στις 2 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση για επιστροφή μετρητών

Μεταξύ των θεμάτων επί των οποίων καλούνται οι μέτοχοι να λάβουν απόφαση είναι και η εκλογή νέου ΔΣ και η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.

ΕΛΒΕ: Στις 2 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση για επιστροφή μετρητών

Για την αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της ΕΛΒΕ στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, καλούνται να αποφασίσουν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ.

Επίσης, στη γενική συνέλευση, θα ληφθεί απόφαση για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, και για διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v