Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Παναγιώτη Τσακλόγλου

Ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου παραιτήθηκε λόγω του διορισμού του ως Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Παναγιώτη Τσακλόγλου

Η εταιρεία “Alpha Αστικά Ακίνητα” ανακοινώνει την παραίτηση από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου λόγω του διορισμού του ως Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το καταστατικό της εταιρείας και τον νόμο συνεχίζει τις δραστηριότητές του με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου παραιτείται και από Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, καθόσον αυτή αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή-επανασυγκρότησή της θα γίνει ως οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την 25.8.2020, θα ορίσουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v