Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΕΛΒΕ

Η καταβολή του ποσού της μείωσης θα ξεκινήσει την 7 Δεκεμβρίου 2020. Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΕΛΒΕ

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποφασίστηκε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΒΕ

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας. Η καταβολή του ποσού της μείωσης θα ξεκινήσει την 7 Δεκεμβρίου 2020

Επίσης, η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία τους κάτωθι:
-Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη,
-Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου,
-Ronald Barkshire του Henry,
-Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλεμάχου
-Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, Ανεξάρτητο Μέλος
-Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος
-Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v