Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Στα €338 χιλ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.454 χιλ. και € 883 χιλ. για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

Εβροφάρμα: Στα €338 χιλ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα ανήλθε σε € 15.675 χιλ. έναντι € 17.466 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση 10%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 13.237 χιλ. έναντι € 15.075 χιλ. της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 12%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η χώρα μας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 20,42% έναντι 21,84% και το εταιρικό 20,34% έναντι 21,31% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε € 3.201 χιλ. και σε € 2.692 χιλ. έναντι €3.814 χιλ. και € 3.212 χιλ. για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.454 χιλ. και € 883 χιλ. για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.191 χιλ. και € 1.557 χιλ. για την συγκριτική πληροφόρηση, μειωμένα κατά 33,63% και 43,28% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €429 χιλ. έναντι €537 χιλ., μειωμένα κατά 20,1% και τα δε εταιρικά σε €25 χιλ. έναντι €20 χιλ.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των €338 χιλ. έναντι €221 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,94%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 24 χιλ. έναντι € (167) χιλ. ζημιών της συγκριτικής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι κατά το Α εξάμηνο του προηγούμενου έτους, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού € 750 χιλ. που αφορούσε την εξόφληση της πρώην ΑΤΕBank. Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15 εκ. ευρώ καθιστά σχεδόν, το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο.

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2020 η συνδεδεμένη εταιρεία Βιομέστη ΜΙΚΕ ξεκίνησε την λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου, που επεξεργάζεται, με την μέθοδο της θερμόφιλης ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο, βιομάζα κ.τ.λ. για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1Mw. Να σημειωθεί ότι η θερμόφιλη ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειμμα για την οργανική λίπανση των χωραφιών, όπου παράγονται οι ζωοτροφές των αγελάδων μας.

Η νέα μονάδα αφενός επιλύει με τον καλλίτερο τρόπο την περιβαλλοντική διαχείριση του ομίλου και αφετέρου δημιουργεί σημαντικό έμμεσο και άμεσο οικονομικό όφελος για την Εβροφάρμα και την Campus.

Το εν λόγω συγκρότημα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στην πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v