Γιατί το ΤΧΣ αντιδρά στην πρόταση των τριών μετόχων της Πειραιώς

Η πρόταση προβλέπει διενέργεια ΑΜΚ στην Πειραιώς, πριν τη μετατροπή των CoCos. Το ΤΧΣ δεν μπορεί να συμμετάσχει, αν δεν αλλάξει ο νόμος. Το Ταμείο επιδιώκει να προηγηθεί η μετατροπή των CoCos της ΑΜΚ. Αναμένονται ζυμώσεις.

Γιατί το ΤΧΣ αντιδρά στην πρόταση των τριών μετόχων της Πειραιώς

Καυτές αναμένονται οι επόμενες ημέρες στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης για το αν και πότε θα μετατραπούν σε μετοχές οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) της Πειραιώς και την πρόταση αύξησης κεφαλαίου, που κατέθεσαν οι τρεις μεγαλύτεροι ιδιώτες μέτοχοί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η πρόταση των Paulson - Μυστακίδη - Bienville Capital Management έτυχε ισχυρών αντιδράσεων στους κόλπους του ΤΧΣ καθώς προβλέπει τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου, πριν τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές.

Με δεδομένο, όμως, ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ, δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου, το Ταμείο θεωρεί ότι για να συζητηθεί η πρόταση πρέπει να υπάρξουν οι εξής πρόνοιες:

Πρώτον, να αλλάξει ο νόμος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετέχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δεύτερον, να προηγηθεί της προτεινόμενης ΑΜΚ η μετατροπή των CoCos.

Έτσι θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία.

Αν προηγηθεί η μετατροπή των Cocos σε μετοχές και αλλάξει ο νόμος επιτρέποντας στο ΤΧΣ την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, το Ταμείο ισχυροποιεί τη θέση του, με γνώμονα πάντα την προάσπιση τόσο του δημόσιου συμφέροντος όσο και της συστημικής ευστάθειας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, το ΤΧΣ θα μπορούσε να συζητήσει μερική εξάσκηση ή ολική παραίτηση από τα δικαιώματα προτίμησης σε ενδεχόμενη ΑΜΚ, προκειμένου να εισέλθουν ιδιωτικά κεφάλαια, που θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Επομένως θα υποστεί μεν dilution, αλλά θα ενισχυθεί η αξία των μετοχών που κατέχει.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μετατροπής των CoCos, η τιμή εξάσκησης είναι τα 6 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο θα εγγράψει σημαντική ζημιά καθώς αποτιμά (σ.σ. με βάση τις δημοσιευμένες καταστάσεις Α' τριμήνου) τα CoCos στην εύλογη αξία του 1,53 δισ. ευρώ (1,87 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019).

Το σίγουρο είναι ότι άνοιξε περίοδος έντονων ζυμώσεων, με ορόσημο την πληρωμή ή μη στις 2 Δεκεμβρίου του τοκομεριδίου 165 εκατ. ευρώ για τα CoCos. Η καταβολή ή μη του τοκομεριδίου αποτελεί απόφαση της τράπεζας, που πρέπει να εγκριθεί, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και από τον SSM.

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v