Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Από 9/11 η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,05

Το καθαρό μέρισμα μετά την παρακράτηση φόρου θα διαμορφωθεί στο €0,0475 ανά μετοχή.

Inform Λύκος: Από 9/11 η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,05

Η «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ» ανακοινώνει ότι το προσωρινό μέρισμα για την εταιρική χρήση 2020 ανέρχεται σε € 1.028.918,70 προ παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε €0,05 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019, ήτοι € 0,0025.

Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση € 0,0475 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 4η Νοεμβρίου 2020 (ημ/νία προσδιορισμού-record date).

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 3η Νοεμβρίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v