Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε από τη Revoil

Σκοπός της Ι.Κ.Ε. είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων στο νησί της Χίου στο οποίο η REVOIL λειτουργεί από την ίδρυσή της ιδιόκτητη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε από τη Revoil

Στη σύσταση Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «REVOIL ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προχώρησε η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

Σκοπός της Ι.Κ.Ε. είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων στο νησί της Χίου στο οποίο η REVOIL λειτουργεί από την ίδρυσή της ιδιόκτητη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Το Εταιρικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, με μοναδική Εταίρο την REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v