Πετρόπουλος: Αύξηση 28,4% στα καθαρά κέρδη 9μήνου

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 12,1%, και ανήλθαν στα €2,8εκ έναντι €3,2εκ το 2019.

Πετρόπουλος: Αύξηση 28,4% στα καθαρά κέρδη 9μήνου

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε €77,6εκ (€85,3 εκ το 2019), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €4,5εκ (€4,5εκ το 2019).

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 12,1%, και ανήλθαν στα €2,8εκ έναντι €3,2εκ το 2019, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 28,4% στα €2,0εκ από €1,6εκ το 2019.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2020 ήταν 58,5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v