Αύξηση 50,4% στα προ φόρων κέρδη της Ευρωπαϊκής Πίστης το 9μηνο

Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στα κύρια οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το Β' εξάμηνο του έτους από την πανδημία της Covid-19.

Αύξηση 50,4% στα προ φόρων κέρδη της Ευρωπαϊκής Πίστης το 9μηνο

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε για το 9μηνο του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωσε:

  • Ισχυρή αύξηση της Κερδοφορίας, με τα Κέρδη προ Φόρων να διαμορφώνονται σε 18,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 50,4%.
  • Αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 5,1% στα 158,8 εκατ. ευρώ, έναντι 151,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,8% στα 144,6 εκατ. ευρώ, έναντι 142,1 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019.
  • Ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες, με τον Δείκτη να ανέρχεται σε 176,1% έναντι 167,6% την 31/12/2019.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 448 από 442 τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στα κύρια οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το Β' εξάμηνο του έτους από την πανδημία της Covid-19. Συγκεκριμένα, αναμένεται ενίσχυση της Καθαρής Θέσης, καθώς και περαιτέρω αύξηση του Συντελεστή Φερεγγυότητας της εταιρείας, εφόσον δεν αποφασιστεί από τις Κρατικές Αρχές Γενικό Lockdown μέχρι την 31/12/2020.

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη πανδημίας, έτσι ώστε να λαμβάνει άμεσα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των Μετόχων, Εργαζομένων, Συνεργατών και  Πελατών της, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v