Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Αύξηση 23% στα κέρδη προ φόρων 9μήνου

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στα €7,58 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 έναντι €7,41 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,3%.

Revoil: Αύξηση 23% στα κέρδη προ φόρων 9μήνου

Η Διοίκηση της Εταιρίας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννεάμηνο του 2020 και το τρίτο τρίμηνο της χρήσης.

Σημαντική άνοδο κατά 23% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. το εννεάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κλείνοντας στα € 2,38 εκατ. έναντι € 1,94 εκατ. το 2019.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, την προώθηση των εμπλουτισμένων καυσίμων “revolution” και τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 543,3 εκατ. λίτρα, έναντι 533,5 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας αύξηση 1,8% περίπου.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης κατέγραψαν σημαντική άνοδο 42%, ενώ απώλειες 1,8% εμφάνισαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, 12% οι βενζίνες και 11,1% το marine.

Η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων το εννεάμηνο του 2020 με την μέση τιμή του πετρελαίου να καταγράφει απώλειες 33,8% (42,70 δολ./βαρέλι έναντι 64,5 δολ./βαρέλι το 2019), οδήγησε τις πωλήσεις τις Εταιρίας χαμηλότερα οι οποίες έκλεισαν στα € 426,72 εκατ. από € 508,39 εκατ. το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 16% παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της Εταιρίας στο ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα.

Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα €18,51 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €18,56 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €7,58 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 έναντι €7,41 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,3%.

Στο δύσκολο περιβάλλον της πανδημίας με τα περιοριστικά μέτρα και την πτώση του τουρισμού, η Εταιρία συνέχισε να αυξάνει την κερδοφορία της προσθέτοντας ένα ακόμα κερδοφόρο τρίμηνο (+ 710 χιλ. ευρώ) προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της χρήσης.

Εστιάζοντας στο τρίτο τρίμηνο του 2020, οι πωλούμενοι όγκοι σε καύσιμα κίνησης παρά την περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα κινήθηκαν ελαφρώς μειούμενοι (λιγότερο από 2%) σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο τρίμηνο, με τον μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο να καταγράφεται στα ναυτιλιακά καύσιμα (-30%) τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν μόνο το 11,3% των συνολικών πωλούμενων ποσοτήτων του τριμήνου.

Σε ότι αφορά τη δανειακή θέση της Εταιρίας στο ίδιο διάστημα, η REVOIL συνέχισε να ακολουθεί πιστά το συμφωνηθέν με τις συνεργαζόμενες τράπεζες πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων της όπου προέβη στο τρίτο τρίμηνο σε αποπληρωμές δανείων ποσού 210 χιλιάδων ευρώ και συνολικά 1,7 εκατ. στο εννεάμηνο.

Οι μεταβολές συνολικά στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας στο τρίτο τρίμηνο της χρήσης ήταν στα πλαίσια της λειτουργίας της REVOIL και δεν έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της πανδημίας.

Με επιδόσεις καλύτερες της Αγοράς σε ότι αφορά τους συνολικούς πωλούμενους όγκους η REVOIL συνέχισε να αυξάνει τα μερίδιά της εδραιώνοντας την θέση της ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου.

Ακολουθώντας το επιχειρηματικό της πλάνο, ενέταξε τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, 25 νέα πρατήρια στο δίκτυο με τα σήματά της, επικεντρώθηκε σε προώθηση προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια ενώ προσαρμόσθηκε πλήρως στις νέες συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και προστασία όλων των εργαζομένων και επισκεπτών σε κεντρικά γραφεία, εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε επικοινωνία και τηλεργασία.

Η πορεία της REVOIL το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης θα επηρεασθεί σε ότι αφορά τα καύσιμα κίνησης από την διάρκεια και τα χαρακτηριστικά του lockdown και της απαγόρευσης των μετακινήσεων, με τις πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω των χαμηλών τιμών να εξελίσσονται ενθαρρυντικά οι οποίες σε ενδεχόμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών θα ενισχυθούν περαιτέρω αντισταθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό την μειωμένη ζήτηση σε Motorfuels.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v