Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παίρης: Τροποποίηση των όρων ομολογιακού δανείου

Αποφασίστηκε η παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των Ομολογιών Α' Σειράς μέχρι τις 15.12.2020 και για τις ομολογίες Β' σειρά μέχρι τις 28.08.2021.

Παίρης: Τροποποίηση των όρων ομολογιακού δανείου

Η εταιρεία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ» γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σήμερα 24.11.2020 σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στην τροποποίηση όρων του από 08.04.2020 Προγράμματος Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου [το «Πρόγραμμα»] και συγκεκριμένα όρων που αφορούν κυρίως στην περίοδο διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α' και Β' Σειράς αυτού.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των Ομολογιών Α' Σειράς μέχρι τις 15.12.2020 και για τις ομολογίες Β' σειρά μέχρι τις 28.08.2021.

Κατά τα λοιπά, και σε συνέχεια της από 29.10.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε η τροποποίηση όρων του Προγράμματος, που αφορούν στις εμπράγματες εξασφαλίσεις που είχε ήδη χορηγήσει η Εταιρεία για την έκδοση των ομολογιών Α' Σειράς του κοινού ομολογιακού δανείου, αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η οριστικοποίηση της τροποποιητικής πράξης του Προγράμματος που θα υπογραφεί με τις συμβαλλόμενες ομολογιούχους τράπεζες, οι βασικοί όροι της οποίας αφορούν αφενός στην κατά τα παραπάνω αποφασισθείσα παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των ομολογιών εκάστης σειράς, και την αντίστοιχη προμήθεια αδράνειας, και αφετέρου σε διάφορες διορθώσεις, προσθήκες και προσαρμογές στους όρους του Προγράμματος αναφορικά με την εγγραφή των προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρείας προς εξασφάλιση του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v