Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μείωση 2,5% στον κύκλο εργασιών της Byte στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 19.697.565,85€ στο εννεάμηνο και σε 6.987.080,51€ το γ' τρίμηνο.

Μείωση 2,5% στον κύκλο εργασιών της Byte στο εννεάμηνο
Σε απάντηση της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικώς με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19 στην διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών μας κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης του 2020, η Βyte Computer προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2020 για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 19.697.565,85€ έναντι 20.214.728,76€ το 2019,σημειώνοντας μείωση 2,56%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 1.151.122,60€ έναντι 752.764,69€ το 2019 σημειώνοντας αύξηση 52,92%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.863.352,55€ έναντι 1.276.328,92€ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 45,99%.

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2020 για τον όμιλο:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21.969.466,52€ έναντι 22.694.975,11€ το 2019, σημειώνοντας μείωση 3,20%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν (ΕΒΙΤ) σε 1.277.347,86€ έναντι 820.464,17€ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 55,68%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.996.051,02€ έναντι 1.349.026,83€, σημειώνοντας αύξηση 47,96%.

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του γ΄ τριμήνου του 2020 έναντι του γ΄ τριμήνου του 2019.

Ειδικότερα, για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 6.987.080,51€ έναντι 7.301.140,97€ σημειώνοντας μείωση 4,3%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 283.811,08€ έναντι 336.511,82€ το 2019 σημειώνοντας μείωση  15,66%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 563.618,96€ έναντι 443.494,73€ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 27,09%.

Για τον όμιλο :

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 7.565.440,03€ έναντι 7.805.992,32€ σημειώνοντας μείωση 3,08%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 286.759,86€ έναντι 317.012,52€ το 2019 σημειώνοντας μείωση  9,54%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 569.292,29€ έναντι 425.702,01€ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 33,73%.

Στο ερώτημα για τις σημαντικές μεταβολές στην δανειακή και κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας μας, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης του 2020, η εταιρεία μας ενημερώνει, ότι δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εν σχέσει με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v