Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παϊρης: Πτώση 3,2% στον κύκλο εργασιών στο εννεάμηνο

Τα EBIT κατέγραψαν αύξηση 131,9% στο εννεάμηνο στις 903.555 ευρώ και 37,7% το γ’ τρίμηνο στις 75.692 ευρώ και τα EBITDA κατά 64,9% στο εννεάμηνο στα 1,34 εκατ. ευρώ και 4,9% στο τρίμηνο στις 223.822 ευρώ.

Παϊρης: Πτώση 3,2% στον κύκλο εργασιών στο εννεάμηνο

Στα 8,917 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Παΐρης στο εννεάμηνο, μειωμένος κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ σε επίπεδο γ’ τριμήνου ήταν μειωμένος κατά 9,8% στα 2,80 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, τα EBIT κατέγραψαν αύξηση 131,9% στο εννεάμηνο στις 903.555 ευρώ και 37,7% το γ’ τρίμηνο στις 75.692 ευρώ και τα EBITDA κατά 64,9% στο εννεάμηνο στα 1,34 εκατ. ευρώ και 4,9% στο τρίμηνο στις 223.822 ευρώ.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,6% στο εννεάμηνο σε 1,77 εκατ. ευρώ αλλά στο γ’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 17,8% στα 376.431 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η Παΐρης στην ανακοίνωσή της, ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το εννεάμηνο 2020 και η μεταβολή του 3ου τριμήνου 2020 με τα αντιστοιχία στοιχεία του έτους 2019 κυμάνθηκε ως εξής:

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2020 αυξήθηκαν καθώς Όμιλος κατέγραψε κέρδη και στο 9μηνο του 2020 σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019.

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, οι επιπτώσεις της, δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Τέλος όσον αφορά την εξέλιξη της αναχρηματοδότησης δανεισμού μέσω έκδοσης Κοινού Ομολογιακού δανείου, εγκρίθηκε τροποποίηση των όρων του από 08.04.2020 υπογραφέντος προγράμματος, όσον αφορά στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α' Σειράς. Η εκταμίευση του δανείου αναμένεται έως το τέλος του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v