Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέος επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Attica Group

Ο κ. Ευάγγελος Κεφαλάς αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από 1.1.2021, ημερομηνία κατά την οποία αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Καρύδη, ο οποίος αποχωρεί από την Εταιρία λόγω συνταξιοδότησης.

Νέος επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Attica Group

Η Attica Group ανακοίνωσε ότι, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.12.2020 απόφαση του, όρισε τον κ. Ευάγγελο Κεφαλά νέο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο κ. Ευάγγελος Κεφαλάς αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από 1.1.2021, ημερομηνία κατά την οποία αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Καρύδη, ο οποίος αποχωρεί από την Εταιρία λόγω συνταξιοδότησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v