Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Σε απευθείας διαπραγμάτευση με Intrum για Vega

Στην Intrum αναμένεται να καταλήξει και η δεύτερη τιτλοποίηση της Πειραιώς. Κλείνει η συμφωνία εντός πρώτου διμήνου. Τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου δανείων. Η εκτίμηση για την επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες.

Πειραιώς: Σε απευθείας διαπραγμάτευση με Intrum για Vega

Σε απευθείας διαπραγμάτευση με τον σουηδικό όμιλο Intrum για την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε «βαθιά» καθυστέρηση δανείων (project Vega), μικτής λογιστικής αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Η προεργασία της τιτλοποίησης ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, με τη μεταφορά των δανείων σε τρία οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs), τα οποία εξέδωσαν τίτλους τριών τάξεων.

Οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης (senior notes) ανέρχονται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ και αφού λάβουν κρατική εγγύηση από το πρόγραμμα Ηρακλής θα διακρατηθούν κατά 100% από την τράπεζα. Μέρος των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης (mezzanine και junior notes) θα πωληθεί στους επενδυτές, ενώ δεν αποκλείεται ένα άλλο μέρος να αποδοθεί δωρεάν στους μετόχους της Πειραιώς Συμμετοχών.

Η Πειραιώς επίλεξε να απευθυνθεί εξ αρχής στην Intrum, που αποτελεί τον στρατηγικό της εταίρο, καθώς κατέχει το 80% της Intrum Hellas, η οποία έχει αναλάβει, για μια δεκαετία, τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) της τράπεζας.

Με βάση τη σύμβαση διαχείρισης, η Intrum Hellas λαμβάνει αποζημίωση, που σύμφωνα με πληροφορίες, αντιστοιχεί στο 2,5% επί του ύψους των απαιτήσεων, εφόσον η Πειραιώς μεταβιβάσει σε τρίτο επενδυτή μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ο επενδυτής αποφασίσει να αναθέσει σε άλλο servicer τη διαχείριση τους. Με δεδομένη την παραπάνω ρήτρα, η Intrum λειτούργησε ως αγοραστής έσχατης ανάγκης, στην περίπτωση της τιτλοποίησης Phoenix και του χαρτοφυλακίου Iris.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαπραγμάτευση μεταξύ Πειραιώς- Intrum βρίσκεται στο στάδιο καθορισμού του τιμήματος για την αγορά «φέτας» των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης, που εξέδωσαν τα τρία SPVs. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή δεδομένων, αναμένεται η υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας (SPA) εντός του πρώτου διμήνου.

Το χαρτοφυλάκιο που τιτλοποιείται περιλαμβάνει 53 χιλιάδες ενυπόθηκα δάνεια, στην πλειονότητά τους καταγγελμένα (σ.σ. το 70% του χαρτοφυλακίου) όλων των κατηγοριών. Η μικτή λογιστική αξία των δανείων ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ. Εξ αυτών δάνεια περίπου 1 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και 4 δισ. εταιρικά ( μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων).

Υπενθυμίζεται ότι Πειραιώς και Intrum υπέγραψαν, προ μερικών ημερών, σύμβαση αγοραπωλησίας για την τιτλοποίηση Phoenix, που αφορά σε μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισ. ευρώ.

Η λογιστική ζημιά από τις δύο τιτλοποιήσεις, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει δώσει σε αναλυτές η Πειραιώς, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,3 με 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες, μετά το όφελος της μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού, θα είναι, σύμφωνα πάντα με το guidance της τράπεζας, της τάξης των 220 με 240 μονάδων βάσης.

Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures-NPEs), ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 7 δισ. ευρώ θα από-αναγνωριστούν, μέσω των τιτλοποιήσεων Phoenix (1,9 δισ.) και Vega (περίπου 5 δισ.), με χρήση του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, μια μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση 13 δισ. ευρώ, εντός του 2021, με στόχο το stock των NPEs της Πειραιώς να πέσει στα 3 δισ. ευρώ και να διευκολυνθεί το εγχείρημα ταχείας επανιδιωτικοποίησής της.

Μέρος της επίδρασης στα κεφάλαια, που θα προκληθεί από τη ζημιά των τιτλοποιήσεων θα καλυφθεί από τη δημιουργία/εξοικονόμηση κεφαλαίου, μέσω του πλάνου που έθεσε σε εφαρμογή η διοίκηση της τράπεζας. Άλλα περίπου 400 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την εγγραφή της υπεραξίας των ομολόγων, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που υλοποιεί με τις εγχώριες τράπεζες η Ελληνική Δημοκρατία.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v