Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέκροψ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής δηλ. έως την 15.02.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κέκροψ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει ότι, το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχτηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.02.2021 συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Κλώνης εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Αντωνάκος εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στυλιανός Αλεξόπουλος μη εκτελεστικό Μέλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πέτρος Σουρέτης  εκτελεστικό Μέλος.

ΜΕΛΗ: Ιωάννης Σχοινάς, του Νικολάου, εκτελεστικό Μέλος. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος. Αγγελής Παππάς του Κωνσταντίνου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος. Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής δηλ. έως την 15.02.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v