Πληροφορική: Καύσιμο για τις εισηγμένες οι οικονομίες κλίμακας

Τι φωτογραφίζουν για τις προοπτικές των εταιρειών φέτος, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020. Πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές επιδόσεις τα μεγάλα δημόσια έργα που αναμένεται να τρέξουν. Κλειδί οι συνέργειες.

Πληροφορική: Καύσιμο για τις εισηγμένες οι οικονομίες κλίμακας

H αξιοσημείωτη άνοδος του κύκλου εργασιών και η πολύ υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση των καθαρών τους κερδών αναμένεται να είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων αρκετών εισηγμένων εταιρειών του κλάδου πληροφορικής για το 2020.

«Αν και κάθε εταιρεία πληροφορικής αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση και θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου οι οικονομίες κλίμακας είναι μεγάλες, εξέλιξη που δείχνει το πόσο πολύ θα μπορούσε να αυξηθεί η κερδοφορία τους στο μέλλον, αν αυτές καταφέρουν να ανεβάσουν τον όγκο των εργασιών τους κατά τα επόμενα χρόνια» δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός χρηματιστηριακός αναλυτής, συμπληρώνοντας:

«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να δράσουν καταλυτικά στην αύξηση των εργασιών του κλάδου κατά τα επόμενα χρόνια, από τα δημόσια έργα πληροφορικής που μόλις ξεκίνησαν να τρέχουν, έως την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα ηλεκτρονικά λογιστικά βιβλία και τη γενικότερη ψηφιοποίηση της οικονομίας. Σε αυτό το περιβάλλον, όσες εταιρείες έχουν δημιουργήσει την απαιτούμενη υποδομή μέσα από επενδύσεις και απόκτηση τεχνογνωσίας, είναι σε θέση να χτίσουν πάνω σε αυτά και να ανεβάζουν τα ποσοστά αύξησης των κερδών τους σε σαφώς ανώτερα επίπεδα από τους ρυθμούς μεγέθυνσης των εσόδων τους».

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι επισημάνσεις προέδρου εισηγμένης εταιρείας: «Εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπήρχαν δημόσια έργα πληροφορικής, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες είτε να υποαπασχολούνται, είτε να δουλεύουν μόνο με τον ιδιωτικό τομέα, μοιάζοντας με τον άνθρωπο που πατάει μόνο στο ένα του πόδι. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι εταιρείες έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερο ύψος ανεκτέλεστων συμβάσεων, ενώ πάρα πολλά δημόσια έργα θα βγουν το 2021 και τα επόμενα χρόνια. Η κατάσταση στο συγκεκριμένο τομέα είχε αρχίσει να βελτιώνεται ήδη από το τελευταίο έτος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο επί υπουργίας Πιερρακάκη η επιτάχυνση των εξελίξεων είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, «πολλά και μεγάλου μεγέθους δημόσια έργα αναμένεται να τρέξουν τα επόμενα χρόνια, ενώ είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός των εταιρειών που μπορούν να τα εκτελέσουν. Πλεονέκτημα θα προκύψει για τις εταιρείες που υλοποίησαν παρόμοια projects στο παρελθόν, καθώς έχουν ήδη αποκτήσει τη σχετική τεχνογνωσία».

Πέρα όμως από την «επανεκκίνηση» των δημόσιων έργων, στελέχη του κλάδου επισημαίνουν πως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ερμηνεύουν τις ισχυρές οικονομίες κλίμακας στην πληροφορική: «Για παράδειγμα, πολλές εταιρείες ξεκινούν τη χρονιά τους έχοντας κλειδωμένο το 40%-60% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης μέσα από συμβάσεις συντήρησης-διαχείρισης. Άλλες πάλι όταν ξεπερνούν τον αριθμό των πελατών που οδηγεί σε break-even, στη συνέχεια απολαμβάνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Υπάρχουν επίσης οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας που θα μπορούσαν να προκύψουν από εξαγορές και συγχωνεύσεις, αρκεί όλα αυτά να γίνουν με τον κατάλληλο σχεδιασμό».

Σε κάθε περίπτωση, τόσο παράγοντες του κλάδου, όσο και χρηματιστηριακοί κύκλοι επιμένουν πως οι εταιρείες πληροφορικής θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση (λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν και των διαφορετικών υποαγορών στις οποίες συχνά δραστηριοποιούνται), ενώ οι μετοχές τους δεν θα πρέπει να αποτιμώνται αποκλειστικά και μόνο με βάση τους γνωστούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ήδη, μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ ποσοστιαίων αυξήσεων στους κύκλους εργασιών και τα κέρδη των εταιρειών πληροφορικής, είδαμε σε αρκετές εισηγμένες στα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Η Entersoft στο εννεάμηνο του 2020 αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 9,6% (από τα 10,64 στα 11,6 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων της κατά 108% (από το 1,51 στα 3,15 εκατ. ευρώ). Με βάση εκτιμήσεις αναλυτών, τα προ φόρων κέρδη ολόκληρης της χρήσης θα υπερβούν τα 4 εκατ. ευρώ, χωρίς σ’ αυτά να περιλαμβάνονται οι επιδόσεις εταιρείας που εξαγοράστηκε στο τέλος της χρονιάς.

Η Epsilon Net σημείωσε το εννεάμηνο του 2020 αύξηση εσόδων κατά 12,5% (στα 11,5 εκατ. ευρώ), EBITDA κατά 18% (στα 2,47 εκατ. ευρώ) και προ φόρων κερδών κατά 61% (στο 1,22 εκατ. ευρώ).

H Performance Technologies παρουσίασε στο εννεάμηνο άνοδο κύκλου εργασιών κατά 18,7% (από τα 16,6 στα 19,7 εκατ. ευρώ) και βελτίωση του αποτελέσματος προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 42,6% (από το 1,1 στο 1,57 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ανάλογη εικόνα (αξιοσημείωτη άνοδο κύκλου εργασιών και πολλαπλάσιο ποσοστό αύξησης κερδών) θα εμφανίσει το 2020 και η Byte Computer, η οποία στο εννεάμηνο βελτίωσε το προ φόρων και τόκων αποτέλεσμά της (EBIT) κατά 56%, από τα 820 χιλ. στο 1,277 εκατ. ευρώ.

Tέλος, στο εννεάμηνο του 2020 η Ίλυδα βελτίωσε τον κύκλο εργασιών της κατά 38% (από το 1,95 στα 2,688 εκατ. ευρώ) και τα προ φόρων και τόκων κέρδη της κατά 68% (από τα 213 στα 358 χιλ. ευρώ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v