Βιοκαρπέτ: Εκτακτη ΓΣ για έκδοση ομολογιακού ως 5,23 εκατ.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 5.230.000 ευρώ και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου.

Βιοκαρπέτ: Εκτακτη ΓΣ για έκδοση ομολογιακού ως 5,23 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοκαρπέτ που εδρεύει στη Λάρισα, μετά την απόφαση που πήρε την 1/3/2021 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, καλούνται να εγκρίνουν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 5.230.000 ευρώ και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v