Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Γιατί πάμε σε ΑΜΚ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

Αναγκαία κρίνει το Δ.Σ. την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Θα επιτρέψει ταχεία υλοποίηση της ΑΜΚ και ευελιξία στον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Επιβεβαιώνει για reverse split και μείωση ονομαστικής αξίας. Οι όροι του stock option.

Πειραιώς: Γιατί πάμε σε ΑΜΚ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

Τους λόγους για τους οποίους κρίνει αναγκαία τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου με περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης αναλύει το Δ.Σ. της Πειραιώς, στο επεξηγηματικό του σημείωμα προς τους μετόχους, ενώ επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για το reverse split και την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Αναλύοντας τις προτάσεις του για τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 7ης Απριλίου, το Δ.Σ. της Πειραιώς Financial Holdings επισημαίνει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες, ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον του ομίλου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ταχείας υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα τον μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας.

Επιπρόσθετα, η κατάργηση των δικαιωμάτων θα διευκολύνει, όπως αναφέρει το Δ.Σ., τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με βάση αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες και πρακτικές, όπως το βιβλίο προσφορών, μειώνοντας τον χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου.

Τονίζει, δε, ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας της μετοχής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά το reverse split και την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από 99 σε 1 ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Πειραιώς Financial Holdings, με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής.

Το Δ.Σ. επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι θα εξετασθεί η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στο βιβλίο προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν σήμερα περί το 11% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Reverse split με 1 νέα μετοχή για κάθε 16,5 υφιστάμενες

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για reverse split, με αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από τα 6 στα 99 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών από 831.059.164 σε 50.367.223, δια της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα.

Εφόσον η πρόταση του reverse split γίνει αποδεκτή, το Δ.Σ. προτείνει να ακολουθήσει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τα 99 ευρώ σε 1 ευρώ. Η μείωση δεν θα διενεργηθεί για επιστροφή μετρητών ή για διανομή δωρεάν μετοχών, αλλά για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, ύψους 4.935.987.854 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σε δεύτερο χρόνο, για συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Τόσο το reverse split όσο και η μείωση της ονομαστικής αξίας από τα 99 ευρώ σε 1 ευρώ αποτελούν αναγκαίες πρόδρομες ενέργειες, τεχνικής φύσης, σύμφωνα με το Δ.Σ. της Πειραιώς, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Το Δ.Σ. της Πειραιώς θα προτείνει,τέλος, στη γενική συνέλευση να το εξουσιοδοτήσει για τη θέσπιση 5ετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών, με τη μορφή χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό του ομίλου.

Η μέγιστη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορεί να διατεθούν μέσω του προγράμματος που θα θεσπισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την ημερομηνία θέσπισης του προγράμματος. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Πειραιώς Holdings θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v