Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Μέτοχος πλειοψηφίας στη Γ.Ε. Δημητρίου μετά την εξυγίανση

Μέσω αύξησης κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ευρώ θα εισέλθει ο όμιλος στην εισηγμένη, αν επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τη Δικαιοσύνη.

Quest: Μέτοχος πλειοψηφίας στη Γ.Ε. Δημητρίου μετά την εξυγίανση

Τη συμφωνία για είσοδο ως στρατηγικός επενδυτής στη Γ.Ε. Δημητρίου περιγράφει η Quest με ανακοίνωση προς τις χρηματιστηριακές αρχές. Όπως σημειώνει, αν επικυρωθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης των χρεών από τη Δικαιοσύνη, θα γίνει αύξηση κεφαλαίου με την οποία θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό.

Η ανακοίνωση:

Κατάθεση συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.». Η «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Quest Holdings», που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης της σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αριθμ. 1526/21.7.2020) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, προβαίνει στην εξής γνωστοποίηση αναφορικά με την συνυπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» και την πρόθεση συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιό της υπό την αναγκαία προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, προηγούμενης επικύρωσης από το αρμόδιο Δικαστήριο συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της εταιρείας «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» και των πιστωτών της.

Την 30 Μαρτίου 2021, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ της εταιρείας «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» και των πιστωτών της, υπεγράφη Ιδιωτικό συμφωνητικό - Συμφωνία εξυγίανσης βάσει των άρ. 31 επ. του Ν. 4738/2020 (η «Συμφωνία»), η οποία συνυπεγράφη από την «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ως επενδυτή. Η Συμφωνία κατατέθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 από την εταιρεία «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» βάσει σχετικής αίτησής της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για επικύρωσή της προς αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» έναντι των πιστωτών της και εξυγίανση της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.», προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και να εξακολουθήσει τη δραστηριότητα και την λειτουργία της.

Ειδικότερα, η Συμφωνία αφορά στη διευθέτηση και αναδιάρθρωση των οφειλών της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.», οι οποίες με ημερομηνία 31/12/2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ, δυνάμει των ειδικότερων όρων και συμφωνιών που περιλαμβάνονται σε αυτή. Οι εν λόγω οφειλές, εφόσον η Συμφωνία επικυρωθεί ως έχει θα περιορισθούν σε ποσό έως 18.400.000 ευρώ.

Η Συμφωνία προβλέπει, επίσης, ότι, εφόσον αυτή επικυρωθεί ως έχει από το αρμόδιο Δικαστήριο και πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει τη Συμφωνία θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.», προκειμένου να εισέλθει η «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ως μέτοχος πλειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.», κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.», ύψους 5.000.000 ευρώ.

Μέσω της επικύρωσης της Συμφωνίας αναμένεται ότι η «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» θα καταστεί βιώσιμη, καθώς μεταξύ άλλων:

  • Θα παρασχεθεί στη «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» η δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που έχει.
  • Παράλληλα, ο Όμιλος Quest λόγω της υψηλής πιστοληπτικής αξιοπιστίας που διαθέτει, αναμένεται να εξασφαλίσει επιπλέον επαρκές κεφάλαιο κίνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v