Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Καλύτερες μέρες» βλέπει η Ευρωπαϊκή Πίστη

Μετά τις περυσινές επιδόσεις-ρεκόρ, η Ευρωπαϊκή Πίστη στοχεύει φέτος σε σημαντική αύξηση παραγωγής και εσόδων από επενδύσεις. Πώς σχολιάζει η διοίκηση της εισηγμένης τις εξελίξεις στους κλάδους υγείας και αυτοκινήτου.

«Καλύτερες μέρες» βλέπει η Ευρωπαϊκή Πίστη

Μετά τις επιδόσεις-ρεκόρ που σημείωσε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Πίστη, φαίνεται πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια εξίσου καλή ή και καλύτερη φετινή πορεία για τη γνωστή ασφαλιστική εταιρεία.

«Τα αποτελέσματα του 2020 είναι τα καλύτερα από ιδρύσεως της εταιρείας, έλαβαν χώρα σε μια χρονιά πανδημίας και αποτελούν πρόκριμα για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης αναλυτών και δημοσιογράφων.

Ειδικότερα, με βάση τους στόχους που έχει θέσει για φέτος η Ευρωπαϊκή Πίστη:

• Αναμένεται μια αύξηση της παραγωγής κατά 7,1%. Η βελτίωση αναμένεται κυρίως κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς, περίοδο κατά την οποία ελπίζεται ότι θα αμβλυνθούν τα περιοριστικά μέτρα και θα τονωθεί η πορεία της οικονομίας. Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, το ποσοστό αύξησης της παραγωγής είναι μόλις 0,5%, ωστόσο η σχετική περυσινή περίοδος -σε αντίθεση με τη φετινή- είχε συνοδευτεί από lockdown μόλις 15 ημερών.

• Θα επιδιωχθεί η επίτευξη σαφώς υψηλότερων επενδυτικών εσόδων σε σχέση με πέρυσι και ιδιαίτερα επίδοση που θα υπερβεί τα 7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,7 εκατ. το 2020. Σε ερώτημα του Euro2day.gr για το πόσο εφικτή είναι η είσπραξη τόσο υψηλών εσόδων σε περίοδο πολύ χαμηλών yields στα ομόλογα, η διοίκηση της εισηγμένης παραδέχτηκε πως ο στόχος είναι φιλόδοξος, εστίασε ωστόσο: α) Στο μεγαλύτερο ύψος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 25 έως 40 εκατ. ευρώ από έτος σε έτος (στο τέλος του 2020 είχε διαμορφωθεί στα 412 εκατ. ευρώ), β) Στη μερική στροφή των επενδύσεων από τα κρατικά προς τα εταιρικά ομόλογα και γενικότερα προς περιουσιακά στοιχεία υψηλότερων αποδόσεων.

• Η πολύ υψηλή περυσινή κερδοφορία του κλάδου αυτοκινήτου αναμένεται να διατηρηθεί φέτος γύρω στα ίδια επίπεδα, καθώς από τη μια πλευρά θα αυξηθεί ο δείκτης ζημιών (loss ratio) μετά την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων, από την άλλη πλευρά όμως θα υπάρξει και μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής.

Η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Πίστης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, μεταξύ άλλων σημείωσε:

• Τα τιμολόγια στον κλάδο αυτοκινήτου είναι χαμηλότερα απ’ ότι θα έπρεπε, πράγμα που δεν επηρέασε τα αποτελέσματα των εταιρειών το 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν. Όταν αρθούν τα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Πίστη δεν θα πουλάει ζημιογόνα προϊόντα.

• Τα συμβόλαια υγείας της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι ανταγωνιστικά και πολύ φτηνά. Η τάση των τιμών είναι ανοδική, εκτός αν η κυβέρνηση άρει τις δυσβάστακτες φορολογικές επιβαρύνσεις (π.χ. ΦΠΑ 24%, φόρος ασφαλίστρων).

• Η εταιρεία έχει επεξεργαστεί σειρά ιδιαίτερα ακραίων-δυσμενών σεναρίων για την οικονομία και το χρηματοοικονομικό σύστημα, όπου ακόμη και σε περίπτωση έλευσής τους δεν θα κινδυνεύσει η κεφαλαιακή της επάρκεια. Επίσης, έχει κινηθεί μέσα από περιορισμό της ληκτότητας των ομολόγων της και των αυξημένων διαθεσίμων της, έτσι ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα σε ένα μελλοντικό περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων.
• Η εταιρεία κατέχει 963.770 ίδιες μετοχές της, εκ των οποίων τις 910.000 θα τις ακυρώσει στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αναβάλλεται επί του παρόντος, λόγω και των προτροπών σε τέτοιου είδους ζητήματα από τον Ευρωπαίο επόπτη.

Οι περυσινές επιδόσεις

Η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε το 2020:

  • Αύξηση παραγωγής κατά 5,1% (με την αγορά στο -3,7%) από τα 207,8 στα 220, 2 εκατ. ευρώ.
  • Άνοδο των και καθαρών κερδών από τα 17,5 στα 18,52 εκατ. ευρώ.
  • Διεύρυνση μεριδίου αγοράς από το 5,2% στο 5,7% (7,2% στις γενικές ασφαλίσεις και 4% στον κλάδο ζωής).
  • Προ φόρων αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 17,5%, με τα ίδια κεφάλαια να υπερβαίνουν τα 153 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά τίτλο (έναντι 0,24 ευρώ πέρυσι, το ιστορικά υψηλότερο στην ιστορία της).

Στους φετινούς στόχους της εισηγμένης συγκαταλέγονται:

  • Η αύξηση της παραγωγής κατά 7,1%.
  • Τα έσοδα από επενδύσεις να ξεπεράσουν τα 7 εκατ. ευρώ.
  • Το λειτουργικό κόστος να πέσει κάτω από το 14% των ασφαλίστρων.
  • Οι αποζημιώσεις του κλάδου οχημάτων να είναι χαμηλότερες από το 60% της παραγωγής και του κλάδου ζωής από το 65%.Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v