Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Οφελος 12-13 εκατ. το χρόνο από τη νέα σύμβαση με το Δημόσιο

Κατά 35% αναμένεται να μειωθεί η ετήσια επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ από τη νέα 20ετή σύμβαση. Στα 300 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων με το Δημόσιο, το capex και η δυνατότητα -νέας- επιστροφής κεφαλαίου.

ΕΥΔΑΠ: Οφελος 12-13 εκατ. το χρόνο από τη νέα σύμβαση με το Δημόσιο

Ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 12 με 13 εκατ. ευρώ θα επιτύχει η ΕΥΔΑΠ από τη νέα «κλεισμένη», όπως όλα δείχνουν, σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, για την προμήθεια ακατέργαστου (αδιύλιστου) ύδατος, κατά τα επόμενα 20 χρόνια (2021-40).

EΥΔΑΠ και Δημόσιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία-πλαίσιο, τόσο για το διακανονισμό των προμηθειών αδιύλιστου ύδατος της περιόδου 2013-2020, όσο και για τις χρεώσεις προμήθειας ύδατος, κατά την επόμενη 20ετία. Μάλιστα, υπήρξε επίσημη δήλωση του μετόχου της EΥΔΑΠ, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π), η οποία χαιρέτισε την επί της αρχής συμφωνία.

Με τη νέα σύμβαση η EΥΔΑΠ θα καταβάλει, τα επόμενα 20 χρόνια, περίπου 33,6 εκατ. ευρώ, ετησίως, για προμήθεια κατά μέσο όρο 400 εκατ. κυβικών μέτρων ακατέργαστου ύδατος από το Δημόσιο. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 35%, σε σχέση με τις χρεώσεις της περιόδου 2013-2020, όπως προκύπτουν από το διακανονισμό που συμφωνήθηκε.

Η EΥΔΑΠ κατέβαλε, για την προηγούμενη 8ετία, το ποσό των 46 εκατ. ευρώ, ετησίως, για προμήθεια αδιύλιστου ύδατος της τάξης των 395 με 398 εκατ. κυβικών μέτρων. Μέρος αυτού (σ.σ. πέριξ των 25 εκατ. ευρώ) το εμφάνιζε στο κόστος, συμψηφίζοντας το με υπηρεσίες συντήρησης, που παρείχε στο δίκτυο της EΥΔΑΠ Παγίων, η οποία ελέγχεται από το Δημόσιο.

Για το υπόλοιπο της χρέωσης σχηματίστηκε αναδρομική πρόβλεψη 157,5 εκατ. ευρώ. Τα 22,2 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τη χρήση 2020 και τα υπόλοιπα τις προηγούμενες (2013-19). Τμήμα, πάντως, της υποχρέωσης προς το Δημόσιο, για την οκταετία 2013-20, ενδέχεται να καλυφθεί με συμψηφισμό απαιτήσεων, που έχει η EΥΔΑΠ έναντι του Δημοσίου, ύψους στο τέλος του 2020 περίπου 28 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2020 η EΥΔΑΠ είχε ταμειακά διαθέσιμα 462,4 εκατ. ευρώ, χωρίς δανεισμό. Η εκροή 129 ως 157 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή των οφειλών της περιόδου 2013-2020 θα μειώσει το ταμείο ισόποσα, αφήνοντας όμως ταμειακά διαθέσιμα άνω των 300 εκατ. ευρώ στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, μετά την υλοποίηση της συμφωνίας με το Δημόσιο, θα εξετασθούν, με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, νέα πεδία ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιηθεί μέρος των ταμειακών διαθεσίμων. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο η EΥΔΑΠ να προχωρήσει σε νέα επιστροφή κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2020, υπάρχει πρόθεση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη εις νέον ή/και επιστροφή κεφαλαίου από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους συνολικά 50 εκατ. ευρώ. Η κατανομή θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ για την επόμενη 10ετία με χαμηλή ίδια συμμετοχή

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της EΥΔΑΠ, κατά την προσεχή 10ετία, θα διενεργηθούν επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ, για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική (περίπου 700 εκατ. ευρώ), την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων και μετρητών (200 εκατ. ευρώ) καθώς και έργα μετασχηματισμού ύψους 175 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τα επόμενα χρόνια, 300.000 περίπου κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής θα συνδεθούν σε πρώτη φάση στο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ 35.000 στρέμματα – τουλάχιστον –καλλιεργήσιμης γης στην περιοχή θα ποτίζονται με ανακυκλωμένο νερό. Τα έργα στην Ανατολική Αττική έχουν ήδη ξεκινήσει και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και άλλους κοινοτικούς πόρους ως 90%. Η ίδια συμμετοχή της EΥΔΑΠ στην επένδυση εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα επίπεδα των 45 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα έργα μετασχηματισμού, θα απαιτηθεί πιθανώς πρόγραμμα παροχής κινήτρων πρόωρης αποχώρησης προσωπικού, το κόστος του οποίου όμως εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από την εξοικονόμηση δαπανών σε βάθος διετίας.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v