Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελπίζει να ανοίξει τα φτερά στο 2ο εξάμηνο η Aegean

Πώς κινείται η αεροπορική ενόψει των προσδοκιών για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Οι παραλαβές νέων αεροσκαφών και η επιβατική κίνηση.

Ελπίζει να ανοίξει τα φτερά στο 2ο εξάμηνο η Aegean

Άνοδο των ταξιδιών από τον Ιούνιο προσδοκά η Aegean, με την επιβατική κίνηση να επιστρέφει στα επίπεδα του 75% του 2019 στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Προς το παρόν, οι κρατήσεις είναι πολύ λίγες λόγω των αβεβαιοτήτων που γεννά η πανδημία, είπε χθες ο πρόεδρος της εταιρείας Ευτύχης Βασιλάκης, μιλώντας στους αναλυτές, επιβεβαιώνοντας και τις εκτιμήσεις των τουριστικών και ξενοδοχειακών παραγόντων για «μηδενικές κρατήσεις» μέχρι στιγμής. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις με την πρόοδο των εμβολιασμών στην Ευρώπη και την Ελλάδα δίνουν μια προοπτική ανάκαμψης του κλάδου και της εταιρείας στην εξέλιξη του έτους. Φυσικά τα ακριβή χρονικά δεδομένα για την πορεία των εμβολιασμών, ο βαθμός και η ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης αλλά και οι συμφωνίες των κρατών για τα πρωτόκολλα μετακίνησης διατηρούν ακόμη σημαντική αβεβαιότητα, κυρίως για τη στιγμή της επανεκκίνησης, όπως τονίζεται και στην ετήσια έκθεση για τη χρήση 2020.

Επιχειρησιακά ο όμιλος το πρώτο τρίμηνο του 2021 δραστηριοποιήθηκε με σχεδόν το ένα τρίτο της δραστηριότητας του 2019 ενώ η επιβατική κίνηση αποτέλεσε περίπου το 20% της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Έτσι για το σύνολο του έτους, το 2021 εκτιμάται ότι η κίνηση θα φτάσει στο 35% μιας κανονικής χρονιάς.

Επίσης όπως ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, στο τρέχον καλοκαιρινό πρόγραμμα η διοίκηση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας στις περιφερειακές αεροπορικές βάσεις καθώς και των ναυλωμένων πτήσεων.

Αναφορικά με τα σχέδια για το 2021 κατά τη διάρκεια του έτους, ο όμιλος προγραμματίζει να παραλάβει ένα νέο αεροσκάφος από τη συνολική παραγγελία 46 αεροσκαφών Airbus A320neo. Παράλληλα μισθώσεις 18 αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320ceo λήγουν μέχρι το τέλος του 2022, γεγονός που προσφέρει ευελιξία στον όμιλο τόσο ως προς την τελική διαμόρφωση του στόλου όσο και ως προς τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους εκμισθωτές για τη βελτίωση των εμπορικών όρων των συμφωνιών μίσθωσης και εκμετάλλευσης των αεροσκαφών.

Σημειώνεται ότι στις 31.12.2020, ο στόλος του ομίλου αριθμούσε 67 αεροσκάφη (εκ των οποίων 55 jet και 12 turboprops). Το 2020 παρέλαβε 7 νέα αεροσκάφη της οικογένειας A320neo, ήτοι 4 Α320neo και 3 A321neo. Παράλληλα, επέστρεψε 2 αεροσκάφη της οικογένειας A320ceo, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 στους εκμισθωτές τους.

Συνολικά έως και τις 31.12.20 από την παραγγελία των 46 αεροσκαφών η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει 8 αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo, εκ των οποίων 2 προέρχονται από την απευθείας παραγγελία προς την Airbus και τα 6 από τη συμφωνία με τους εκμισθωτές των αεροσκαφών.

Η πανδημία επηρέασε σημαντικά τόσο τη δραστηριότητα όσο και τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης. Ο Όμιλος μετέφερε συνολικά 5,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας πτώση 65,5%. Στο δίκτυο εσωτερικού μετέφερε συνολικά 2,7 εκατ. επιβάτες, 57,6% λιγότερους σε σχέση με το 2019. Στο δίκτυο εξωτερικού μετέφερε 2,5 εκατ. επιβάτες, 71,2% λιγότερους συγκριτικά με το 2019. Ο συντελεστής πληρότητας στο σύνολο του δικτύου μειώθηκε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 67,4% το 2020.

Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €415.103,90 χιλ. για το 2020, παρουσιάζοντας πτώση κατά 68,3%, έναντι συνολικών πωλήσεων ύψους €1.308.782,96 χιλ. το 2019.

Η σημαντική μείωση στο πτητικό έργο οδήγησε σε μείωση όλων των μεταβλητών εξόδων κατά 54,4% (από 55% έως 62% ανάλογα με τη φύση του εξόδου), όπως τα έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης, καυσίμων, διανομής, τροφοδοσίας, συντήρησης και αεροπορικών χρεώσεων.

Σημαντική μείωση σημείωσαν και τα σταθερά έξοδα όπως το κόστος προσωπικού κατά 39%, κυρίως λόγω της συνδρομής του κράτους με τα οριζόντια μέτρα στήριξης της απασχόλησης. Οι λειτουργικές ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €64.728,64 χιλ. για το 2020 έναντι κέρδη €269.365,21 χιλ. το 2019. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (€146.149,92 χιλ. από €145.963,19 χιλ.) ενώ οι τόκοι μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκαν κατά 4,6%, λόγω των νέων παραδόσεων.

Οι τόκοι δανειακών υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των μισθώσεων) αυξήθηκαν σε €11.635,65 χιλ. από €6.537,32 χιλ., λόγω της άντλησης επιπλέον δανεισμού συνολικού ύψους 242 εκατ. ευρώ το 2020.

Το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου (ζημιές €296.813,57 χιλ. έναντι κερδών €106.747,79 χιλ. ) επιβαρύνθηκε από ζημιές ύψους €65.789,0 χιλ. από αποτελέσματα αλλά και αποτιμήσεις παράγωγων προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου πετρελαίου και επιτοκίων, τα οποία κρίθηκαν ως μη αποτελεσματικά, απόρροια της πανδημίας. Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €227.907,09 χιλ. από καθαρά κέρδη ύψους €78.537,54 χιλ. το 2019.

Ο καθαρός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων ΔΠΧΑ 16) ανήλθε σε €383.923,71 χιλ. από €25.112,45 το 2019 λόγω των νέων χρηματοδοτήσεων κεφαλαίου κίνησης απόρροια των αυξημένων αναγκών που επέφερε η κρίση καθώς και της αύξησης των υποχρεώσεων από μισθώσεις λόγω παραλαβών νέων αεροσκαφών Airbus A320neo. Εξαιρουμένων των μισθώσεων ΔΠΧΑ 16, ο Όμιλος εμφανίζει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €41.210,74 στις 31.12.2020 από €318.120,99 χιλ. στις 31.12.2019.

Οι ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €83.955,79 χιλ. από εισροές ύψους €274.491,13 χιλ. το 2019, λόγω της σημαντικής πτώσης της δραστηριότητας. Οι σημαντικότερες κεφαλαιουχικές επενδύσεις εντός του 2020 αφορούσαν την απόκτηση δύο αεροσκαφών στις αρχές του έτους €29.557,05 χιλ. καθώς και τις πληρωμές για προκαταβολές αεροσκαφών ύψους €22.323,00 χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, οι δεσμευμένες καταθέσεις και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ανήλθαν σε €478.439,19χιλ. στις 31.12.2020 από €516.868,91 χιλ. στις 31.12.2019.

Λάμπρος Καραγεώργος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v