Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Αύξηση 22% στα κέρδη του 2020

Η Διοίκηση της ΟΛΘ παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021, αναμένοντας το δεύτερο εξάμηνο του 2021 να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν. Στο 1,42 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα

ΟΛΘ: Αύξηση 22% στα κέρδη του 2020

Αύξηση 22,1% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ΟΛΘ το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και διαμορφώθηκαν στα 20,084 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4% στα 71,724 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 3,9% στα 30,92 εκατ. ευρώ.

Στο 1,42 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το μέρισμα της εταιρίας (1,17 ευρώ πέρυσι).

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020.

Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων - παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας - παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Όσον αφορά τον Σταθμό Συμβατικού φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, από € 22,3 εκατ. το 2019 σε € 20,2 εκατ. το 2020.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την πανδημία, σημειώνοντας μείωση κατά 15,4%, από € 1,87 εκατ. το 2019 σε € 1,58 εκατ. το 2020, ενώ τα έσοδα από την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 32,2 εκατ. το 2019 σε € 33,9 εκατ. το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά € 0,88 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε ανωτέρω κατά € 0,88 εκατ. και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Η πανδημία του Covid-19 συνεχίζεται από το 2020 και εντός του 2021, επιφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

Αναφορικά με το 2021, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020.

Η Διοίκηση της OΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν.

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η OΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους € 8,1 εκατ. το 2020, περίπου € 11 εκατ. εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.  

Δήλωση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της OΛΘ Α.Ε.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v