Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές 104 εκατ. ευρώ για την Intralot το 2020

Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε η εταιρεία από την πανδημία. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 16,6% στα 364 εκατ. ευρώ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €651,1 εκατ. στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020.

Ζημιές 104 εκατ. ευρώ για την Intralot το 2020

Σημαντική πτώση τζίρου παρουσίασε το 2020 η Intralot. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €364,8 εκατ. από 437 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €66,2 εκατ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA στα €55,8 εκατ. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-104,1 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δραστηριότητες μας στην Βόρεια Αμερική, κάτω από την INTRALOT Inc., σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +22,3%, EBITDA +62,1%).

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 7,0% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθαν στα €36,0 εκατ., μειωμένες κατά 34,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020 ανήλθαν στα €100,0 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €651,1 εκατ. στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020.

Η εκτίμηση της Eταιρείας για το 2020 ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας προσεγγίζεται στην περιοχή των €25 εκατ. σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.

Στις αρχές του 2021, η INTRALOT ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 20% στην Intralot de Peru SA, με το καθαρό τίμημα, μετά από φόρους και σχετικά έξοδα συναλλαγής, να ανέρχεται σε 16,2 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, η INTRALOT υπέγραψε επέκταση για τρία χρόνια του ισχύοντος συμβολαίου της με την Intralot de Peru SA μέχρι το 2024 για να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και υποστήριξης.

Σ. Κόκκαλης: Δυσμενείς οι επιπτώσεις της πανδημίας

«Κατά το δωδεκάμηνο του 2020, ήρθαμε αντιμέτωποι με τις δυσμενείς επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στους κλάδους των Λοταριακών παιχνιδιών και του Αθλητικού Στοιχηματισμού, τονίζει ο επικεφαλής του ομίλου.

Ο αντίκτυπος αυτός αντισταθμίστηκε εν μέρει από αντισταθμιστικά μέτρα, λειτουργικές βελτιώσεις, καθώς και προσπάθειες περιορισμού των εξόδων. Συνεχίσαμε να εστιάζουμε στις ανεπτυγμένες αγορές, όπου είδαμε σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητες μας Λοταριακών παιχνιδιών στις ΗΠΑ, αλλά και την έναρξη δύο νεών λειτουργιών Αθλητικού Στοιχηματισμού στη Μοντάνα και στην Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα ανανεώσαμε σημαντικά συμβόλαια στην Τζώρτζια των ΗΠΑ, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία και στην Ολλανδία.

Επιπλέον, η διοικητική ομάδα της Εταιρείας κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, μέσω μίας συναλλαγής που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021».

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v