Πετρόπουλος: Στο 1,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη α' τριμήνου

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 649% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2020, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34,2%. Μειωμένος κατά 27,3% ο τραπεζικός δανεισμός.

Πετρόπουλος: Στο 1,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη α' τριμήνου

Σημαντικά βελτιωμένα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του ομίλου Π. Πετρόπουλος το α' τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Π. Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν σε €29,0 εκατ. από €21,6 εκατ. στις 31.3.2020.

Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε €2,8 εκατ. από €0,8 εκατ. στις 31.3.2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 550%, έναντι €0,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 649% και ανήλθαν σε €1,8 εκατ. έναντι €0,2 εκατ. στις 31.3.2020.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 27,3% στα €18,0 εκατ. από €24,7 εκατ. στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €10,3 εκατ., από €13,7 εκατ. στις 31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα €7,7 εκατ. στις 31.3.2021 από €11,0 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2021 ήταν 56,6%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v