Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Υπογράφει με Intrum για την τιτλοποίηση Sunrise 1

Άλλη μια τιτλοποίηση καταλήγει στον στρατηγικό της συνεργάτη στα NPEs. Με συνεπενδυτή η Intrum. Το χαρτοφυλάκιο και η δωρεάν απόδοση «φέτας» των mezzanine και junior notes στους μετόχους.

Πειραιώς: Υπογράφει με Intrum για την τιτλοποίηση Sunrise 1

Δεσμευτική συμφωνία με την Intrum, που αποτελεί τον στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αναμένεται να υπογράψει, τις επόμενες ημέρες, η Πειραιώς για τη μεταβίβαση «φέτας» των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Sunrise 1, που θα ξεπερνά το 50%.

Πρόκειται για την τρίτη τιτλοποίηση της Πειραιώς που καταλήγει στα χέρια της Intrum, καθώς έχουν προηγηθεί τα projects Phoenix και Vega. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η Intrum έχει βρει συνεπενδυτή, ο οποίος θα αγοράσει μέρος των mezzanine notes.

Το χαρτοφυλάκιο της τιτλοποίησης Sunrise 1 περιλαμβάνει κυρίως καταγγελμένα δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, καταναλωτικά, εταιρικά), μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς υπέβαλε αίτηση κρατικής εγγύησης για τις senior notes ομολογίες, ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για συμφωνία μεταβίβασης άνω του 50% των mezzanine και junior notes, θα ικανοποιηθούν τα κριτήρια της ΕΚΤ για την αναγνώριση μεταφοράς κινδύνου (significant risk transfer - SRT). Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα απαιτηθεί νέο «οριζόντιο» hive down.

Η Πειραιώς προτίθεται να διατηρήσει το 5% των mezzanine και junior notes. Το υπόλοιπo τμήμα των δύο σειρών θα αποδοθεί δωρεάν στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings. Οι mezzanine notes τίτλοι φέρουν υψηλό κουπόνι (σ.σ. μεταξύ 7% με 9%). Υπενθυμίζεται ότι για τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix, η επικείμενη τακτική γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει τη δωρεάν απόδοση του 65% των mezzanine notes στους μετόχους. Οι τίτλοι φέρουν κουπόνι 7%.

Η Πειραιώς ξεκινά τη διαδικασία για τη δεύτερη τιτλοποίηση (Sunrise 2), η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ. Οι senior notes τίτλοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 1,8 δισ. ευρώ, οι mezzanine στο 0,2 δισ. ευρώ και οι junior notes στα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση ρυθμισμένων δανείων, που θα διενεργηθεί στην Ελλάδα.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v