Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Ο Γρηγόριος Χρυσικόπουλος νέο μέλος στο ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Μαρινάκου, αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα.

Centric: Ο Γρηγόριος Χρυσικόπουλος νέο μέλος στο ΔΣ

Η «CENTRIC» γνωστοποιεί ότι κατόπιν παραιτήσεως για προσωπικούς λόγους του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριου Πεφάνη στις 29 Ιουνίου 2021, το ΔΣ της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30ης Ιουνίου 2021 εξέλεξε τον κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος.

Διαπιστώθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Γρηγόρης Χρυσικόπουλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 ν. 4706/2020, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν και το βιογραφικό του κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη.

Το βιογραφικό του σημείωμα ετέθη υπόψιν των μελών του ΔΣ, τα οποία θα φροντίζουν να είναι εφεξής διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Μαρινάκου, αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα, ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος

4) Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας του Δημήτριου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα την προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Πεφάνη από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (αποτελούμενης μόνο από μέλη του ΔΣ) από τον κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Η δε αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα ενημερωθεί επί τους θέματος αυτού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v