Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία.

Βαρβαρέσος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

H Εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, γνωστοποιεί, ότι το πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη την Τετάρτη 30.06.2021, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

3) Αργύρης Σαρρίδης του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4) Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τέσσερα (4) έτη, δηλαδή μέχρι την 30.06.2025, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2025.

Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μόνο από τρίτους) και αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι τα εξής: Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Σταύρος Γιούρος και Ελένη Χατζηνώτα.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σταύρος Γιούρος του Αντωνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Παναγιώτης Γρηγοριάδης του Δαμιανού, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ελένη Χατζηνώτα του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα πρόσωπα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020. Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στην πλειονότητα τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ενώ στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v