Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Τον ασκό του Αιόλου ανοίγουν τα πρόστιμα της ΕΚ

Η επιβολή ποινών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όχι μόνο δεν κλείνει αλλά αντίθετα φαίνεται να ανοίγει και άλλα μέτωπα στην υπόθεση της MLS. Τα πιθανά σενάρια για νέο κύκλο προστίμων, νομικές διεκδικήσεις και την «επόμενη μέρα» της εταιρείας.

MLS: Τον ασκό του Αιόλου ανοίγουν τα πρόστιμα της ΕΚ

Τον ασκό του Αιόλου φαίνεται να ανοίγει η χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να επιβάλει πρόστιμα στην υπόθεση MLS για παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού μέσα από την έκδοση των λογιστικών καταστάσεων του 2018, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr στις 19 Ιουλίου.

«Η επιβολή των συγκεκριμένων προστίμων όχι μόνο δεν κλείνει υπάρχοντα μέτωπα στην υπόθεση, αλλά πιθανότατα θα ανοίξει και αρκετά άλλα», δηλώνουν στο Euro2day.gr καλά πληροφορημένες πηγές, καθώς μεταξύ άλλων:

Πρώτον, οι χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν, αφορούν μόνο τη χρήση του 2018, οπότε αν κάποιος (π.χ. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι μόνο) επεκτείνει την έρευνα και σε προηγούμενες χρήσεις, τότε είναι πιθανόν να αυξηθεί τόσο το ύψος των ποινών όσο και ο αριθμός των προσώπων που θα τιμωρηθούν.

Δεύτερον, το ζήτημα της αλλαγής διοίκησης στην MLS από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξακολουθεί να παραμένει στο τραπέζι, αλλά απλά δεν αποφασίστηκε στην παρούσα φάση. Οι επιφυλάξεις που εγείρονται στο συγκεκριμένο θέμα προέρχονται από το γεγονός ότι η εταιρεία σήμερα δεν διαθέτει ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία (όπως π.χ. συνέβαινε στην περίπτωση της Folli Follie), πέρα από ένα λογισμικό, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τρίτον, τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε δώδεκα φυσικά πρόσωπα μπορεί να μην είναι μεγάλα (200.000 ευρώ στην οικογένεια του προέδρου Γιάννη Καματάκη), ωστόσο αφήνουν εκτεθειμένο τουλάχιστον τον βασικό μέτοχο της ΜLS σε ενδεχόμενες νομικές διεκδικήσεις τρίτων.

Ειδικότερα, με δεδομένο ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εποπτεύουσα αρχή) διαπίστωσε παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, είναι πολύ πιθανόν ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί από μετόχους ή/και ομολογιούχους που ενδέχεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημιώσεις από προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων (αν φυσικά υπάρχουν…).

Ενδεικτική είναι η περίπτωση Έλληνα εφοπλιστή που είχε αγοράσει από τον κ. Γιάννη Καματάκη πακέτο μετοχών της ΜLS, ή ακόμη των ομολογιούχων της τρίτης έκδοσης, δηλαδή αυτής που εκδόθηκε το καλοκαίρι 2019, μετά τη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων του 2018 (αυτών που παραπλανούσαν τους επενδυτές, σύμφωνα με την ΕΚ).

Τέταρτον, θα υπάρξει έλεγχος από την ΕΛΤΕ και των λογιστικών καταστάσεων του 2019, αν και αυτές δημοσιεύτηκαν μόλις πριν από μία εβδομάδα και είχαν οδηγήσει σε αρνητικά ίδια κεφάλαια 12,2 εκατ. ευρώ (το πιθανότερο είναι πως ο έλεγχος θα επικεντρωθεί σε τεχνικά ζητήματα και όχι σε θέματα που θα διαφοροποιήσουν σημαντικά τα ίδια κεφάλαια και την περιουσία της εταιρείας).

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κύκλοι της αγοράς αμφιβάλλουν για το αν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιβίωσης της εταιρείας και περιμένουν να δουν το πόσο πραγματικό είναι το ενδιαφέρον της Corinth Investments, που φέρεται ως υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής.

Το σκεπτικό για τα πρόστιμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρόλο στη διαμόρφωση των χαμηλών -μέχρι σήμερα- προστίμων που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έπαιξε το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα άμεσο-μετρήσιμο οικονομικό όφελος της διοίκησης από την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων του 2018.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε άτομα που εντάσσονται στο πρακτικό έγκρισης των συγκεκριμένων λογιστικών καταστάσεων (διαφοροποιήσεις ποινών ανάμεσα σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη) καθώς και σε πρόσωπα που άπτονται θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης και όφειλαν να είχαν κάνει καλύτερα τη δουλειά τους. Για τον καθορισμό των ποινών ελήφθησαν υπόψη μοντέλα που είχαν υιοθετηθεί σε αντίστοιχες παλαιότερες περιπτώσεις, καθώς και το ότι δεν υπήρχε υποτροπή.

Η πολύ χαμηλή ποινή που επιβλήθηκε στην ίδια την εταιρεία είχε ως σκοπό να μην πλήξει τους εργαζόμενους, τους πιστωτές της και τους μετόχους μειοψηφίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v