Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός του 2019

Πώς διαμορφώνονταν τα δεδομένα για την εταιρεία τη χρονιά που εκδιώχθηκε με αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η διοίκηση που τελούσε υπό την επιρροή του Δ. Κουτσολιούτσου.

Folli Follie: Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός του 2019

Πτώση τζίρου κατά 90 εκατ. ευρώ (31%) στα 204 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά από φόρους 116,3 εκατ. ευρώ δείχνουν τα οριστικά στοιχεία της οικονομικής έκθεσης της Folli Follie σε ενοποιημένη βάση για το 2019, που δημοσιεύθηκαν στο ΧΑ.

Η εταιρεία δεν αναγνώρισε τα έσοδα που προέκυψαν από τις συναλλαγές με τις θυγατρικές της Ασίας, την FF Spain, FF France, FF UK και Links of London Group για τις χρήσεις 2019 και 2018 για τις οποίες το κριτήριο της εισπραξιμότητας των τιμολογηθέντων πωλήσεων καθίσταται αβέβαιο.

Σημειώνεται ότι το 2019 είναι η χρονιά κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς “ξήλωσε” την προηγούμενη διοίκηση που τελούσε υπό την επιρροή του βασικού μετόχου, Δ. Κουτσολιούτσου ενώ η περίοδος σηματοδοτήθηκε από τη διακοπή σειράς συμφωνιών αντιπροσώπευσης διεθνών σημάτων, στον απόηχο του σκανδάλου που ξέσπασε ένα χρόνο πριν.

Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία σημειώνεται ότι το 2019 η ζημιά της εταιρείας μειώθηκε κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ, στα 55,2 εκατ. ευρώ από 133,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση (σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν σε 116,2 εκατ. ευρώ από 218 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), τα έξοδα διοίκησης από 43,3 εκατ. ευρώ το 2018 μειώθηκαν σε 19,2 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ τα έξοδα διάθεσης από 52,8 εκα. ευρώ υποχώρησαν σε 40,7 εκατ. ευρώ λόγω της εξόδου πολλών brands από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, πέρα από τις αποζημιώσεις που δόθηκαν στα στελέχη που έτρεχαν αυτές τις συμφωνίες.

Επίσης το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου διαμορφώνεται σε 412 εκατ. ευρώ το 2019 από 426 εκατ. ευρώ το 2018. Για την μητρική εταιρεία το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 2019 ήταν 318 εκατ. ευρώ από 323 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ σημειώνεται ότι με τη συμφωνία εξυγίανσης αναμένεται διαγραφή χρεών 360 εκατ. ευρώ, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, θα αποκαταστήσει την εικόνα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Συνολικά τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε -285,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και -241,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρεία.

Μεταξύ άλλων οι ορκωτοί ελεγκτές σχολιάζουν ότι από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν για τις χρήσεις 2018 και 2019, εντοπίστηκαν διαφορές οι οποίες, αν διορθώνονταν, θα μείωναν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου κατά περίπου 14 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 κατά περίπου 95,1 εκατ. ευρώ και 77,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αλλαγές στη διοίκηση

Πάντως η PwC διαπιστώνει βελτίωση στις εταιρικές διαδικασίες, αν και η διοικητική δομή άλλαξε άρδην περί τα τέλη του 2019. Τα στελέχη της σημερινής διοίκησης που συμμετείχαν το 2019 στο ηγετικό σχήμα είναι οι κ.κ. Ηλίας Πενταζός, Παναγιώτης Αλεξάκης και Περικλής Δοντάς ενώ στις αρχές του 2019 είχε προσληφθεί ως οικονομικός διευθυντής ο Γιώργος Σάμιος, σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2020 ευρήματα από τον έλεγχο της PwC στη Folli Follie, τα οποία έφερε στο φως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συζήτηση του αιτήματός της στο Πρωτοδικείο Αθηνών για αλλαγή Δ.Σ. στην εταιρεία, εντόπιζαν ενδείξεις σύγκρουσης συμφερόντων στη συμπεριφορά μελών του Δ.Σ. Οι πληροφορίες από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με βάση το άρθρο 40 του νόμου 4640/2019 ανέφεραν ότι ορισμένα μη εκτελεστικά μέλη ενεργούσαν σε συνεννόηση ή συνεργασία με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Tζώρτζη Κουτσολιούτσο, προβαίνοντας σε ενέργειες που πιθανόν δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της εταιρείας. Τα στοιχεία διασταυρώθηκαν με επιστολές πρώην μελών του Δ.Σ. που αποκάλυπταν ότι ορισμένα μη εκτελεστικά μέλη ενεργούσαν προς όφελος του βασικού μετόχου, λαμβάνοντας αποφάσεις εκτός κανονιστικής διαδικασίας.

Τότε η Ε.Κ. ζήτησε την έκδοση προσωρινής διαταγής για τον διορισμό 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και το αίτημα έγινε δεκτό από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Οι κίνδυνοι

Στους βασικούς κινδύνους που αντιμετώπισε η εταιρεία και συνολικά ο όμιλος κατά τη διάρκεια του 2019, καθώς και του 2020, σχετίζονται με την διάψευση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ιδίως όσον αφορά τον υπό-Όμιλο APAC της εταιρείας βάσει της προκαταρκτικής έκθεσης της Alvarez & Marsal (23.9.2018). Το γεγονός αυτό είχε εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική πορεία της τελευταίας, όπως ιδίως η καταγγελία όλων των συμβάσεων χρηματοδότησης με τις ελληνικές τράπεζες, η καταγγελία όλων των ομολογιακών δανείων, η παρουσίαση δυσχερειών ή / και διακοπή συμβατικών σχέσεων της εταιρείας με σημαντικούς προμηθευτές της και αποψίλωση του τομέα διανομής προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, η οποία επηρέασε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για τα έτη 2019 και 2020.

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση τεράστια πίεση υπέστη η ρευστότητα της εταιρείας λόγω της έλλειψης εξωτερικής χρηματοδότησης, ενώ υπέστη και καταδιωκτικά μέτρα, ήτοι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αγωγές από μετόχους και επενδυτές. Δεσμεύθηκαν επίσης ακίνητα, μετοχές της Dufry και ταμειακά διαθέσιμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξαιτίας της ποινικής δίωξης πρώην στελεχών της εταιρείας για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δυσπραγία της εταιρείας σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο επέτεινε η αδυναμία υλοποίησης της κατ’ αρχήν συμφωνίας της με τους ομολογιούχους πιστωτές της (η οποία είχε επιτευχθεί τον Δεκέμβριο 2018).

Η πρόοδος

Όπως αναφέρεται πάντως τα σημεία κινδύνων και αβεβαιότητας έχουν ήδη περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω σειράς ενεργειών και γεγονότων όπως το γεγονός ότι την 31η Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη η Συμφωνία Εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της και υπεβλήθη προς επικύρωση ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης την 31η Δεκεμβρίου 2020, υπεγράφη η Σύμβαση Κάλυψης ομολογιών ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού 13 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, δύο θυγατρικές, οι οποίες κατά τα τελευταία έτη απορροφούσαν σημαντικά κονδύλια χρηματοδότησης από την μητρική τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Αρχικά, τον Οκτώβριο 2019 τέθηκε υπό διαχείριση (administration) η Links (London) Limited και τον Ιούνιο 2020 τέθηκε υπό εκούσια εκκαθάριση (creditors’ voluntary liquidation) η FF Group Sourcing Limited, υπό την οποία ενοποιούνταν τα αποτελέσματα του υπό-ομίλου APAC της εταιρείας και της οποίας τα βασικά οικονομικά μεγέθη αποδείχθηκαν ψευδή και παραποιημένα κατόπιν της δημοσίευσης της έκθεσης της Alvarez & Marsal.

Επίσης ήδη από το έτος 2019, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε μείωση και εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων, γεγονός το οποίο συνετέλεσε στην ομαλοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας, παρά την απόλυτη έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v