Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Η συνταγή για μικρότερες προβλέψεις και πιο πολλά κέρδη

Γιατί η αγορά ποντάρει σε εκπλήξεις το 2022 έναντι του guidance. Ζημιά 3,24 δισ. πήρε στο α' εξάμηνο η Πειραιώς για από-αναγνωρίσει NPEs 14 δισ. ευρώ. Οι... ευκολότερες συναλλαγές που απομένουν. Πού θα κριθεί το καλό σενάριο.

Πειραιώς: Η συνταγή για μικρότερες προβλέψεις και πιο πολλά κέρδη

Σε χαμηλότερες προβλέψεις και κατ’ επέκταση υψηλότερη κερδοφορία και απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα οδηγήσει, σύμφωνα με την αγορά, η ταχύτερη ολοκλήρωση του προγράμματος εξυγίανσης ισολογισμού, που υλοποιεί ο όμιλος Πειραιώς, εφόσον δεν προκύψει ραγδαία επιδείνωση του κλίματος.

Προ μερικών μηνών, η Πειραιώς αποφάσισε ένα επιθετικό πρόγραμμα εξυγίανσης (Sunrise), το οποίο περιλάμβανε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 19,3 δισ. ευρώ.

Για να αναλάβει τη μεγάλη ζημιά, χωρίς να τεθεί θέμα κεφαλαιακής επάρκειας η εταιρεία συμμετοχών του ομίλου, Πειραιώς Financial Holdings, προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ και υλοποιεί πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο έχει αποδώσει 1 δισ. ευρώ. Τέλος, εξέδωσε Additional Tier I ομολογίες, αντλώντας 0,6 δισ. ευρώ.

Ενώ η επίσημη καθοδήγηση της Πειραιώς δίνει ως χρόνο ολοκλήρωσης των κινήσεων εξυγίανσης του ισολογισμού το α' τρίμηνο του 2022, η αγορά εκτιμά ότι ενδέχεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους καθώς έχουν μεταβιβαστεί ή έχουν υπογραφεί δεσμευτικές συμφωνίες για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs), μικτής λογιστικής αξίας 14 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Πειραιώς από-αναγνώρισε «κόκκινα» δάνεια 6,8 δισ. ευρώ από τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης και η δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 65% των ίδιων σειρών.

Επιπρόσθετα, έχει υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία (SPA) με τις Intrum και Serengeti, για τη μεταβίβαση του 49% και 2%, αντίστοιχα, των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Sunrise I

Η μεταβίβαση του 51% των mezzanine και junior notes υποβοηθά την ταχύτερη έγκριση από πλευράς Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της μεταφοράς κινδύνου (significant risk transfer - SRT) και επομένως στην γρήγορη από-αναγνώριση των τιτλοποιηθέντων δανείων, η μικτή λογιστική αξία των οποίων ανέρχεται σε 7,2 δισ. ευρώ.

Το πιο σημαντικό είναι, όμως, ότι η Πειραιώς έγραψε τη ζημιά για τις τρεις προαναφερόμενες συναλλαγές στο α' εξάμηνο, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της με πρόσθετες προβλέψεις 3,24 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,42 δισ. ευρώ αφορούν στην τιτλοποίηση Sunrise 1, το οποίο ταξινομήθηκε στις 30/06 ως διακρατούμενο προς πώληση. Έτσι, οι ζημιές προ φόρων στο εξάμηνο ανήλθαν σε 2,33 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος διέθετε στις 30 Ιουνίου συσσωρευμένες προβλέψεις 3,5 δισ. ευρώ με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να προσεγγίζουν, κατά την ίδια ημερομηνία, τα 9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 38,8%.

Η ταχύτερη υλοποίηση των κινήσεων εξυγίανσης είχε ως αποτέλεσμα στο β' τρίμηνο το έξοδο προβλέψεων να υποχωρήσει στο 1,1%, έναντι καθοδήγησης 1,5% για το σύνολο της χρονιάς. Η τάση αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk) αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα τρίμηνα, εφόσον δεν υπάρξει νέα επιδείνωση στην υγειονομική κρίση, που προκαλεί η πανδημία του Covid-19.

Oι επόμενες τιτλοποιήσεις (Sunrise 2 και 3) είναι, αφενός μικρότερης κλίμακας (2,6+1 δισ. ευρώ), αφετέρου περιλαμβάνουν ρυθμισμένα δάνεια (Sunrise 2) καθώς και όσα θα προκύψουν από την πανδημία (Sunrise 3).

Είναι, ως εκ τούτου, αρκετά πιθανόν να μη χρειαστεί ο σχηματισμός σημαντικών πρόσθετων προβλέψεων. Η Πειραιώς υπέβαλε αίτηση ένταξης της τιτλοποίησης Sunrise 2 στον Ηρακλή ζητώντας κρατική εγγύηση για senior notes ως 1,2 δισ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία εισήλθε η πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από συμβάσεις Leasing (project Sunshine) καθώς στις 12 Αυγούστου υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές και αναμένεται η ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, ενώ ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια (project Dory). Στις οικονομικές καταστάσεις β' τριμήνου αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο όμιλος όριζε σενάριο πώληση, με πιθανότητα 100%, η εκτιμώμενη επιπρόσθετη ζημιά προ φόρων, για τα δύο παραπάνω χαρτοφυλάκια, δεν θα ξεπερνούσε τα 200 εκατ. ευρώ.

Αν οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για χαμηλότερες προβλέψεις το 2022. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι προβλέψεις θα μπορούσαν να υποχωρήσουν την επόμενη χρονιά στα επίπεδα των 300 -320 εκατ. ευρώ από την περιοχή των 400 με 440 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το Cost of Risk στην περιοχή των 80 μονάδων βάσεως.

Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας, κατά τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, ωθώντας το Return on Tangible Equity σε επίπεδα υψηλότερα του 6% που αποτελεί την εκτίμηση- στόχo του ομίλου Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v