Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Το «δώρο» στους μετόχους με τίτλους Phoenix Vega Mezz

Ποια είναι η «Phoenix Vega Mezz Ltd», τις μετοχές της οποίας απέδωσε δωρεάν στους μετόχους της η Πειραιώς Financial Holdings. Τα κουπόνια που θα εισπράξει από Vega και Phoenix και γιατί είναι σχεδόν βέβαιη η καταβολή τους για μια διετία.

Πειραιώς: Το «δώρο» στους μετόχους με τίτλους Phoenix Vega Mezz

Ξεκινά την προσεχή Παρασκευή, 12 Αυγούστου, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στην ΕΝΑ plus της Εναλλακτικής Αγοράς, ολοκληρώνοντας, με αυτό τον τρόπο, το δεύτερο carve out ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης τιτλοποιήσεων που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, μετά από αυτό της τιτλοποίησης Cairo (CairoMezz).

Η «Phoenix Vega Mezz Ltd», με μετοχικό κεφάλαιο 62,5 εκατ. ευρώ, κατέχει το 65% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega. Οι mezzanine ομολογίες της τιτλοποίησης Vega φέρουν κουπόνι 9% και οι ίδιας τάξης της Phoenix κουπόνι 7%.

Η καταβολή των παραπάνω κουπονιών προηγείται της αποπληρωμής κεφαλαίου των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes), το 100% των οποίων έχει διακρατήσει η Πειραιώς.

Ως εκ τούτου, η Phoenix Vega Mezz Ltd θα εισπράξει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τους τόκους, που αντιστοιχούν στις ομολογίες, που κατέχει, για την πρώτη διετία, περίοδος κατά την οποία το πρόγραμμα κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής» δέχεται αποκλίσεις από τους στόχους του business plan.

Αυτό συνεπάγεται ότι θα διαθέτει επαρκή έσοδα από την πρώτη πλήρη χρήση, ώστε να μπορεί να αποδίδει, με τη σειρά της, μέρισμα στους μετόχους. Η μετέπειτα (σ.σ. μετά την πρώτη διετία) ροή εισπράξεων της Phoenix Vega Mezz και επομένως η ικανότητά της να αποδίδει μέρισμα θα κριθεί από την πορεία των ανακτήσεων.

Μέτοχοί της Phoenix Vega Mezz είναι όσοι ήταν μέτοχοι της Πειραιώς Financial Holdings στο κλείσιμο της συνεδρίασης της περασμένης Παρασκευής. Κάθε μέτοχος της Πειραιώς, κατά την παραπάνω ημερομηνία, έλαβε δωρεάν μετοχές της Phoenix Vega Mezz Ltd, σε αναλογία 1 προς 1. Δηλαδή, για κάθε 1 μετοχή Πειραιώς Financial Holdings που κατείχε έλαβε 1 δωρεάν μετοχή της κυπριακής « Phoenix Vega Mezz Ltd”.

Το carve-out διενεργήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Πειραιώς Financial Holdings, κατά το ποσό των 0,05 ευρώ (σ.σ. από 1 ευρώ σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή) και καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, ύψους 62,5 εκατ. ευρώ.

Με την απόδοση των μετοχών της Phoenix-Vega στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings άνοιξε ο δρόμος για την από-αναγνώριση από την τράπεζα δανείων μικτής λογιστικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ, που τιτλοποιήθηκαν μέσω των Vega και Phoenix.

Δωρεάν απόδοση του 44% των mezzanine και junior notes της τιτλοποίησης Sunrise 1

Επιπρόσθετα, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ως και το 44% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Sunrise 1 και 2. Οι mezzanine ομολογίες φέρουν κουπόνι 9%, το οποίο καταβάλλεται, μετά από αυτό των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και πριν την εξόφληση κεφαλαίου των ίδιων τίτλων.

Το carve-out θα διενεργηθεί με τρόπο αντίστοιχο αυτού που αποφασίστηκε για τη «Phoenix Vega Mezz Ltd».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v