Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Ρολάρει» προβλέψεις και γράφει κέρδος η Εθνική με το Frontier 

Με «μαξιλάρι» προβλέψεων 750 με 850 εκατ. ευρώ θα βρεθεί η τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πώς και πού θα το «ρολάρει». Η καθαρή λογιστική αξία των δανείων, η κρατική εγγύηση και το τίμημα για τις mezzanine ομολογίες.

«Ρολάρει» προβλέψεις και γράφει κέρδος η Εθνική με το Frontier

Μια αξιομνημόνευτη πρωτιά ετοιμάζεται να καταγράψει η Εθνική Τράπεζα με το project Frontier καθώς αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση από την οποία εγχώρια τράπεζα, αφενός, θα εγγράψει κέρδος, αφετέρου, θα «ρολάρει» υψηλές προβλέψεις για την επόμενη τιτλοποίηση και τον κίνδυνο χαμηλότερης ανακτησιμότητας των senior notes ομολογιών, τις οποίες θα διακρατήσει στα βιβλία της. 

Η τράπεζα «έτρεξε», όπως είναι γνωστό, διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 6 δισ. ευρώ. Από την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε η κοινοπραξία Bain - Fortress - doValue, με την οποία η Εθνική εισήλθε σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων

Στις 30 Ιουνίου 2021 η καθαρή λογιστική αξία των δανείων της τιτλοποίησης ανερχόταν στα βιβλία της Εθνικής σε 2,5 δισ. ευρώ. Η Εθνική, δηλαδή, διατηρούσε, στο τέλος Ιουνίου, σχηματισμένες προβλέψεις 3,5 δισ. ευρώ για το τιτλοποιηθέν χαρτοφυλάκιο, ενώ έχει αιτηθεί κρατική εγγύηση επί senior notes ως 3,3 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τις ως τώρα ενδείξεις, το ύψος της κρατικής εγγύησης επί των senior notes ομολογιών θα κινηθεί μεταξύ 3,1 με 3,2 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η προσφορά της κοινοπραξίας Bain - Fortress - doValue προβλέπει τίμημα της τάξης των 120 με 130 εκατ. ευρώ για ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) ονομαστικής αξίας περίπου 450 εκατ. ευρώ (26,5 με 29% της ονομαστικής αξίας). 

Αν δεν υπάρξουν ανατροπές και οι senior notes βγουν στα 3,1 με 3,2 δισ. ευρώ, ενώ το 95% των mezzanine notes πωληθεί πέριξ των 120 με 130 εκατ. ευρώ, η συναλλαγή θα έχει αποτιμηθεί μεταξύ 3,25 με 3,35 δισ. ευρώ (54% με 56% της μικτής λογιστικής αξίας των δανείων). Αυτό συνεπάγεται ότι η Εθνική θα έχει την πολυτέλεια να αποφασίσει πώς θα χειριστεί ένα «μαξιλάρι» προβλέψεων της τάξης των 750 με 850 εκατ. ευρώ καθώς, όπως προαναφέρθηκε, έχει σχηματίσει προβλέψεις 3,5 δισ. ευρώ. 

Μέρος των παραπάνω εξαιρετικά συντηρητικών προβλέψεων θα το διατηρήσει η Εθνική ως πρόβλεψη για τον κίνδυνο χαμηλότερων από τις απαιτούμενες χρηματοροών, που θα οδηγούσαν σε αδυναμία αποπληρωμής του συνόλου των senior notes ομολογιών.  

Ένα άλλο τμήμα θα χρησιμοποιηθεί ως πρόβλεψη για την τιτλοποίηση Frontier II, η οποία δρομολογείται ενώ, τέλος, το τίμημα που θα εισπράξει για τις mezzanine ομολογίες θα εγγραφεί, πιθανότατα, ως κεφαλαιακό κέρδος.  

Πρακτικά, η Εθνική «ρολάρει» τις εξαιρετικά συντηρητικές προβλέψεις που σχημάτισε κατά τη διάρκεια του 2020 για τα δάνεια που περιλήφθηκαν στην τιτλοποίηση Frontier. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η τράπεζα έγραψε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, ύψους 1,09 δισ. ευρώ από ανταλλαγές και πωλήσεις κρατικών ομολόγων. Η Εθνική χρησιμοποίησε περίπου 400 εκατ. ευρώ από τα παραπάνω έκτακτα κέρδη, για να «φουσκώσει» τις προβλέψεις επί των δανείων της τιτλοποίησης Frontier. 

Πηγές της Εθνικής έχουν σημειώσει ότι οι διαφορές μεταξύ των δεσμευτικών προσφορών ήταν πολύ μικρές. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος για την Εθνική από τυχόν μη ευόδωση της διαπραγμάτευσης με την κοινοπραξία Bain - Fortress - doValue, είναι χαμηλός καθώς Intrum και DK - Cepal καιροφυλακτούν. Οι διαπραγματεύσεις, πάντως, με τον προτιμητέο επενδυτή εξελίσσονται ομαλά και αναμένεται η υπογραφή SPA εντός Σεπτεμβρίου.  

Και κάλυψη κόστους εθελουσίας από τον αγοραστή

Το project Frontier αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση που διενεργεί εγχώρια τράπεζα, χωρίς να τη συνοδεύει με ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των NPEs της τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, επειδή μειώνεται αισθητά ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), η Εθνική ζήτησε από τους διεκδικητές της τιτλοποίησης να συμπεριλάβουν στις προσφορές τους δυνατότητα και κίνητρα μεταφοράς προσωπικού

Η κοινοπραξία Bain - Fortress - doValue, με την οποία η Εθνική βρίσκεται σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, έχει δεσμευτεί να πάρει ως 150 άτομα από τη Διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής. Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση, η κοινοπραξία θα καλύψει το αναλογούν κόστος αποζημίωσης στο πρόγραμμα εθελουσίας, το οποίο θα προσφέρει η Εθνική, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v