Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για τη Δημόσια Πρόταση

Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά, σχολιάζει η εταιρεία.

Ideal: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για τη Δημόσια Πρόταση

Την αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal για τη Δημόσια Πρόταση της Terniale Limited παρουσίασε με ανακοίνωση στο ΧΑ η εταιρεία:

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (€2,88 ανά Μετοχή) εκπληρώνει μεν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.3461/2006 ώστε να θεωρείται δίκαιο και εύλογο, αλλά δεν εμπίπτει στο εύρος τιμών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, ήτοι € 3,03 - € 3,52 ανά Μετοχή.

2. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, βασιζόμενη στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

3. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας, ούτε να δημιουργήσουν δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

4. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με
αντάλλαγμα τίμημα σε μετρητά, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3461/2006.

* Δείτε τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του χρηματοοικονομικού συμβούλου στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v