Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon:Eνεκρίθη η συγχώνευση με Medicon Cosmetics

Ενεκρίθη από την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Medicon, στις 30/12/02, η συγχώνευση της κατά 100% θυγατρικής της Medicon Cosmetics, καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Medicon:Eνεκρίθη η συγχώνευση με Medicon Cosmetics
Ενεκρίθη από την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Medicon, που πραγματοποιήθηκε στις 30/12/02, η συγχώνευση με απορρόφηση, της κατά 100% θυγατρικής της Medicon Cosmetics, καθώς και η αλλαγή του προορισμού μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, η συνέλευση αποφάσισε το αδιάθετο κεφάλαιο που προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και προοριζόταν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής θα διατεθεί στην κατηγορία των επενδύσεων για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Επίσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 37,98 χιλ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση από διαφορές αναπροσαρμογής παγίων και διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέρθει στο 1,51 ευρώ από 1,5 που ήταν προ της αύξησης.

Τέλος, αποφασίστηκε η εκλογή νέου 7μου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, με εξαετή θητεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v