Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Κέρδη προ φόρων 4 εκατ. στο εννεάμηνο

Τα EBITDA της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 5,58 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 4,08 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρυσι.

Medicon: Κέρδη προ φόρων 4 εκατ. στο εννεάμηνο

Στα 15,25 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της Medicon στο εννεάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 50% περίπου από τα περυσινά επίπεδα. 

Τα EBITDA της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 5,58 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 4,08 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρυσι. 

Οπως αναφέρει η εταιρία, κατά την 30/9/2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2021.

Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid - 19

Για την εταιρεία από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στα πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, όπως η εφαρμογή ειδικής πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Διενέργεια μοριακού test κάθε 15 ημέρες σε όλο το προσωπικό, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών, απολυμαντικά σε κάθε τμήμα, υποχρεωτική χρήση μάσκας μιας χρήσης σε όλο το προσωπικό, ειδικές στολές και γάντια για τους τεχνικούς και πωλητές που πηγαίνουν σε νοσοκομεία αναφοράς καθώς και σε αυτούς που διενεργούν test covid-19. Επίσης έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, αλλά και στις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ειδικά μηχανήματα καθαριστών αέρα HEPA FILTERS προς ελαχιστοποίηση της μετάδοσης των μολυσμένων σωματιδίων.

Επισκόπηση για την περίοδο 1.7.2021 έως 30.9.2021

Για την περίοδο 1.7.2021 – 30.9.2021 δεν υπήρξε αρνητική επίπτωση στα Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της εταιρείας, όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αντίθετα συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της εταιρείας, τόσο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της , όσο και κέρδη της, η οποία οφείλεται στην είσοδο της εταιρείας στον τομέα των μοριακών εξετάσεων.

Προοπτικές

Για το 2021 το ποσοστό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να ξεπεράσει το 6%

Η εξάπλωση του κορονοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία.

Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η ικανότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, όχι μόνο δεν θίγεται αλλά αντίθετα έχει σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο τζίρου όσο και επίπεδο κερδοφορίας.

Πάντως ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του, έχοντας προετοιμάσει ειδικό πλάνο δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της.

Η κύρια προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών, την προστασία των εργαζομένων μας και της κοινωνίας στο σύνολο της, καταλήγει η Medicon. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v