Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όμιλος Ideal: Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%

Στην έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε και η αλλαγή επωνυμίας σε Ideal Holdings. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όμιλος Ideal: Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%

Τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, την αλλαγή της επωνυμίας αλλά και την εκλογή νέου ΔΣ, αποφάσισαν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι του Ομίλου Ideal στην έκτακτη γενική συνέλευσή τους που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:

-θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 2,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 5,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

-συμψηφισμός ζημιών παρελθουσών χρήσεων με τη Διαφορά υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των € 87.784.715,06

-αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ» σε «IDEAL HOLDINGS A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS»

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή,

2. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη,

3. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδου,

4. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,

5. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,

6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα.

7. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη,

8. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα,

9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου,

Ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι:

1. Eλένη Τζάκου

2. Μαρίνα Εφραίμογλου

3. Αναστασία Δρίτσα

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής έως την 01-12-2027.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v