Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Ολοκληρώθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους € 3,57 εκατ. διατέθηκαν μέχρι τις 21.12.2021 για την χρηματοδότηση μέρους της εξαγοράς του 100% της εταιρείας “OPTIMUM Α.Ε.”.

Entersoft: Ολοκληρώθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Η Entersoft γνωστοποιεί ότι ολοκλήρωσε την 21.12.2021 την διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας για τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση, και την εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. με βάση την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 13.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο ενεκρίθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίαση της 24.02.2020.

Ειδικότερα, το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους € 3,57 εκατ. διατέθηκαν μέχρι τις 21.12.2021 για την χρηματοδότηση μέρους της εξαγοράς του 100% της εταιρείας “OPTIMUM Α.Ε.”.

Διευκρινίζεται ότι το αδιάθετο κεφάλαιο ποσό ύψους € 1,03 εκατ. στις 31.12.2020 και €1,03 εκατ. στις 30.06.2021 ήταν σε καταθετικό Τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v