Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Συζητήσεις WRED (Varde) με Πειραιώς για μεταβίβαση των μετοχών

Αποεπένδυση από την ΑΕΕΑΠ ετοιμάζει ο βασικός μέτοχος. Η υπογραφή της συμφωνίας πιθανώς να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Trastor: Συζητήσεις WRED (Varde) με Πειραιώς για μεταβίβαση των μετοχών

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Trastor, που γνωστοποίησε ότι ο βασικός της μέτοχος WRED LLC βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Tράπεζα Πειραιώς για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Με βάση τα στοιχεία του ΧΑ, η WRED LLC ελέγχει το 52,07% και η Πειραιώς το 44,7768%.

Η ανακοίνωση

Η Trastor ΑΕΕΑΠ (εφεξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο WRED LLC, η τελευταία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επίσης μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η WRED LLC στην Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε, η δε υπογραφή σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας πιθανώς να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που τυχόν υπογραφεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v