Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιατί αγοράζει την Trastor η Πειραιώς

Αποκτά με 98 εκατ. ευρώ τον έλεγχο της ΑΕΕΑΠ και προσθέτει assets με μέσο yield 5%-6%. Το story μιας «μίνι Grivalia», με διαφοροποίηση εσόδων και η υποχρέωση δημόσιας προσφοράς. Οι προηγούμενες άκαρπες προσπάθειες της Varde να πουλήσει.

Γιατί αγοράζει την Trastor η Πειραιώς

Ενίσχυση εσόδων, διαφοροποίηση των πηγών πρόσκτησής τους και προσθήκη επαγγελματικού management team σε θέματα real estate επιδιώκει η Τράπεζα Πειραιώς, με την εξαγορά του 52,07% της Trastor ΑΕΕΑΠ από τη Värde Partners.

Το deal παραπέμπει σε «μίνι Grivalia», εκδηλωμένο βέβαια με διαφορετική μορφή. Η Πειραιώς, μέσω της απόκτησης του ελέγχου της ΑΕΕΑΠ, αποκτά επενδυτικά ακίνητα αξίας άνω των 330 εκατ. ευρώ (315,6 εκατ. ευρώ στις 30/9 συν το logistics center στον Ασπρόπυργο και το κτήριο στο Μαρούσι για τα οποία έχει υπογράψει προσύμφωνα), τα οποία φέρουν ένα μέσο yield της τάξης του 5% με 6%.

Τα έσοδά της από την ενοποίηση της Trastor θα ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση (σ.σ. εφόσον την ενοποιήσει από 1/1/2022), ενώ η συνεισφορά της ΑΕΕΑΠ στα κέρδη του ομίλου αναμένεται, σύμφωνα με αναλυτές, να κινηθεί πέριξ των 5 εκατ. ευρώ.

Τα νούμερα είναι μικρά σε σχέση με τα προ προβλέψεων κέρδη της Πειραιώς, η απόκτηση του ελέγχου της Trastor αποτελεί, όμως, την πρώτη κίνηση διαφοροποίησης πηγών πρόσκτησης εσόδων, εδώ και αρκετά χρόνια και πιθανώς την πρώτη μετά την επιθετική εξυγίανση του ισολογισμού της.

Μετά τη μεταβίβαση του 52,07% η Πειραιώς θα βρεθεί να κατέχει το 96,8% της Trastor και θα υποχρεωθεί να υποβάλει δημόσια πρόταση. Η στόχευσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να διατηρήσει εισηγμένη την ΑΕΕΑΠ και επομένως, εφόσον χρειαστεί, θα εξετασθεί, σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο, η διενέργεια placement για την ενίσχυση των ελεύθερα διαπραγματευόμενων μετοχών (free float).

To deal διενεργήθηκε με μικρό premium (πολλαπλασιαστής 1,05 επί του NAV) και η επίδραση από το τίμημα στους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας θα είναι αμελητέα.

Το fund της Värde Partners, που είχε επενδύσει στην Trastor ΑΕΕΑΠ, συμπλήρωσε τον τρέχοντα μήνα, πενταετία επένδυσης και είχε ξεκινήσει την επιχείρηση αποεπένδυσης από τις αρχές της περσινής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, συζήτησε με επιλεγμένα private equity, real estate funds, αλλά και ΑΕΕΑΠ, το ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού του στην Trastor.

Οι προτάσεις που έλαβε, ενείχαν, όμως, υπολογίσιμο discount (της τάξης του 6% με 13%) σε σχέση με το NAV (σ.σ. τότε πέριξ του 1,06 ευρώ ανά μετοχή), με αποτέλεσμα η διερεύνηση να διακοπεί το καλοκαίρι και να κινηθεί εκ νέου το περασμένο φθινόπωρο, λόγω της βελτίωσης του κλίματος για την ελληνική οικονομία και των προοπτικών της αγοράς real estate.

H Πειραιώς εξέταζε το ενδεχόμενο να αποκτήσει το ποσοστό της Varde από το περασμένο καλοκαίρι και στα τέλη του 2021, με το συντριπτικό μέρος του προγράμματος επιθετικής εξυγίανσης του ισολογισμού να έχει ήδη υλοποιηθεί, ελήφθη η απόφαση να κατατεθεί προσφορά.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), κατέληξε σε συμφωνία με την WRED LLC («WRED»), συνδεδεμένη εταιρεία της Varde Partners, για την απόκτηση του ποσοστού της WRED, 52% περίπου, στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («Trastor”) (η «Συναλλαγή»).

Το συμφωνηθέν τίμημα της Συναλλαγής σε μετρητά θα ανέλθει σε περίπου €98 εκατ. (€1,25
ανά μετοχή). Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Trastor συστάθηκε το 1999 και ήταν η πρώτη εταιρεία που έλαβε άδεια λειτουργίας ως Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα το 2003. Συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά ακινήτων σε όρους αξίας στοιχείων ενεργητικού (περίπου €0,3δισ.) και εσόδων από μισθώματα (περίπου €14εκατ.) κατά τη χρήση 2020. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Trastor είναι η WRED, η οποία κατέχει 52% περίπου των μετοχών της εταιρείας. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με 45% συμμετοχή περίπου, ενώ το υπολειπόμενο 3% περίπου των μετοχών είναι ελεύθερης διασποράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για κινήσεις με θετική απόδοση κεφαλαίων και επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για την Τράπεζα:

  • άμεση ενίσχυση των πηγών εσόδων από προμήθειες, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης,
  • αξιοποίηση της ευνοϊκής δυναμικής που γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στους υψηλής ανάπτυξης τομείς των γραφείων υψηλών προδιαγραφών και αποθηκών (logistics), όπου επικεντρώνεται κυρίως η Trastor,
  • ισχυροποίηση της επενδυτικής πρότασης της Πειραιώς με μία από τις πλέον αποτελεσματικές πλατφόρμες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση της Συναλλαγής επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα είναι πρακτικά ουδέτερη.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα ενεργοποιήσει τη διεξαγωγή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από την Τράπεζα για το υπολειπόμενο 3% περίπου των μετοχών της Trastor, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί εξαγορών.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς, δήλωσε: «Η Συναλλαγή θα ενισχύσει άμεσα τα έσοδά μας από προμήθειες και θα εμβαθύνει περαιτέρω την τεχνογνωσία μας γύρω από τη δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων. Η Trastor είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα αποτελέσει επενδυτικό εργαλείο για τον Όμιλο Πειραιώς στην αξιοποίηση της ισχυρής προοπτικής ανόδου που προσφέρει η ελληνική αγορά. Η συμφωνία αυτή δίνει ακόμα μια ώθηση αξίας για τους μετόχους μας, στην πορεία υλοποίησης του στόχου για τη δημιουργία της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα».

Ο Tony Iannazzo, Senior Managing Director της Värde Partners δήλωσε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αυξήσει σημαντικά το μέγεθος και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, αποκτώντας με επιτυχία περισσότερα από 40 υψηλής ποιότητας ακίνητα, αποεπενδύοντας από μη βασικά ακίνητα και αναβαθμίζοντας υφιστάμενους χώρους. Είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία με την Πειραιώς αυτά τα χρόνια και πιστεύουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική ανάκαμψη, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από την πανδημία».

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v