Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της BriQ Properties

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της BriQ Properties

Η «BriQ Properties» ανακοινώνει το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Απριλίου 2022, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Mέλος

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος

5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Μάριος Λασανιάνος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος

7. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Απριλίου 2022, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) έτη, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

1. Άννα Αποστολίδου, Πρόεδρος

2. Θεόδωρος Φέσσας, Μέλος

3. Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μέλος

4. Απόστολος Γεωργαντζής, Μέλος

Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής είναι τετραετής και λήγει την 19η Απριλίου 2026, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v