Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE: Πρόταση στη ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €4 εκατ. στη μητρική

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20/7/2022.

AVE: Πρόταση στη ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €4 εκατ. στη μητρική
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “AVE A.E.” στη συνεδρίαση της 06/05/2022 αποφάσισε να θέσει ως θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 20/07/2022, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας έως του ποσού των 4 εκατ. ευρώ η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2022, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v