Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Πράσινο φως στην απορρόφηση των θυγατρικών Retail Link, Optimum και Log On

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Entersoft: Πράσινο φως στην απορρόφηση των θυγατρικών Retail Link, Optimum και Log On

H Entersoft ανακοινώνει ότι κατόπιν της διαπίστωσης της παρέλευσης ενός (1) μήνα από τη δημοσιότητα του από 20/4/2022 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8, 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν. 4601/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Entersoft, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των 100% θυγατρικών της εταιρειών  «Retail Link»,  «Optimum» και «Log On», κατά την σημερινή συνεδρίαση τους (23.05.2022), ενέκριναν τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία των 100% θυγατρικών της Retail Link, Optimum και Log ON και το από 20/04/2022 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και παρείχαν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v